Belastingreglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing, 2014-2019