Belastingreglement op economische bedrijvigheid, aanslagjaren 2014-2019