Belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein, aanslagjaren 2014-2019