Belastingreglement op huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de gemeente en op het ledigen van containers op gewone ophaaldagen, aanslagjaren 2016-2019