Belastingreglement op openluchtrecreatieve verblijven, aanslagjaren 2014-2019