Belastingreglement op opgravingen, het gebruik van een wachtkelder en het openen van graf- en urnenkelders en columbaria, aanslagjaren 2014-2019