Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wil de provincie de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid binnen de provincie opnieuw uitzetten. Het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant moet het bestaande en nog geldende Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant vervangen.

Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren:

Meer weten? Kom naar de infomarkten op:

  • Dinsdag 13 december vanaf 13 u. in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse
  • Woensdag 14 december vanaf 14 u. in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven

Raadpleeg de laatste stand van zaken over deze visie op de website van de provincie Vlaams-Brabant: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be & https://youtu.be/YFHgZdHk0Ek

Je kan de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).