Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beleidsprogramma OCMW

De kernopdracht van het OCMW-Grimbergen bestaat in het verzekeren van de maatschappelijke hulp- en dienstverlening die iedere burger in de mogelijkheid moet stellen een menswaardig bestaan te leiden.

Als OCMW-Grimbergen richten we ons naar personen en gezinnen die tijdelijk of permanent nood hebben aan materiële, sociale, medische of psychologische hulp. Deze hulp kan zowel curatief als preventief van aard zijn.

Het OCMW-Grimbergen streeft in zijn hulp- en dienstverlening partnerschap met de burger, de gemeente Grimbergen en andere actoren op het terrein na. Deze interactie beoogt een steeds betere levenskwaliteit, met prioriteit voor kansarme en zorgbehoevende burgers en minderheden.

Met het oog op een zo hoog mogelijke efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening trachten we de inzet en creativiteit van onze medewerkers optimaal te stimuleren en te coördineren. Het samenwerken als team is hierbij een belangrijk werkmiddel.

Meer weten? 
Het  beleidsprogramma van het OCMW Grimbergen
zit vervat in het beleidsprogramma van gemeente Grimbergen 2014-2019 bij de rubriek Samen leven.

Een kijkje in het OCMW-meerjarenplan 2014-2019