Belgische nationaliteit aanvragen / meerderjarigen

U kan de Belgische nationaliteit aanvragen bij de dienst burgerzaken. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.  Meer info over de verschillende procedures kan u nalezen op de website van de FOD Justitie: Belg worden.

Voorwaarden 

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Maak een afspraak voor meer concrete info over uw situatie.

Procedure 

  • U stuurt een mail naar de dienst burgerlijke stand burgerlijkestand@grimbergen.be en u stuurt een kopie van uw verblijfskaart en buitenlands paspoort (of Europese identiteitskaart) mee. U krijgt dan van ons een lijst van documenten die u moet verzamelen.  
  • Wanneer u de gevraagde bewijsstukken hebt verzameld, controleert de dienst burgerlijke stand of uw dossier volledig is. Na goedkeuring mag u het registratierecht van €150 betalen aan het registratiekantoor (Groenstraat 51 te 1800 Vilvoorde).
  • Uw dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde instanties. Zij maken de beslissing of u de Belgische nationaliteit al dan niet verkrijgt. 
  • Wanneer de beslissing positief is, ontvangt u een brief van de dienst burgerlijke stand met een uitnodiging om een Belgische identiteitskaart aan te vragen. U kan ook een Belgische reispas en rijbewijs aanvragen. 

Wat meebrengen

  • Verblijfskaart
  • Buitenlands paspoort of Europese identiteitskaart
  • Indien u al een afschrift van uw geboorteakte (gelegaliseerd en beëdigde vertaling naar het Nederlands) hebt, mag u dit ook meebrengen. 

Hoeveel kost het

Het registratierecht van €150,00 te betalen aan het registratiekantoor (Groenstraat 51 te 1800 Vilvoorde).

Dossierkosten te betalen op moment van de verklaring: €50,00 

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013)

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013)