Bermbeheer

Vraag je je af wanneer de bermen gemaaid zullen worden en vind je dat dit soms lang op zich laat wachten?

De oorzaak ligt bij het bermbesluit, dat het tijdstip waarop de gemeente de openbare bermen mag maaien wettelijk heeft vastgelegd op 15 juni voor een eerste maaibeurt en ten vroegste 15 september voor een eventuele tweede maaibeurt.

Doordat de gemeente beschikt over een bermbeheersplan, kan hier evenwel van afgeweken worden. Het bermbesluit verbiedt trouwens ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Als je meer informatie wenst over het bermbeheersplan zelf, dan kan je de Dienst Groen contacteren.