Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/208/20 (OMV_2020114864) - Lakensestraat 101 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 468T

Dominique en Elizabeth de Ghellinck d'Elseghem - Van Hecke hebben op 10 september 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanleg van een helling tussen tuin en garage, afbraak van de overdekking van een overdekt zwembad, en regularisatie van de bestaande woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/214/20 (OMV_2020119131) - Bosstraat 15 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 283V, 283X, 283Z, 284Z2, 286B en 286A

Kristof Timmermans heeft op 14 september 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft mestzakken en inrichting klasse 3. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/231/20 (OMV_2020129319) - Rijkenhoekstraat 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 279P

Katrien De Wit heeft op 1 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning, herbouwen van een bestaande veranda achteraan de woning en het isoleren van het dak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/267/20 (OMV_2020142776) - Driesstraat 135 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 6M

Wim en Lies Van Bellinghen - Declerck hebben op 26 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/297/20-MEL (OMV_2020155049) - Madeliefjesstraat 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 524V3

André Van Caesbroeck heeft op 18 november 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een inrichten van een zorgwoning. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 16 december 2020 (dag na aanplakking).

VA/872/20 (OMV_2020095339) - Hoge Beekkant 31, 33, 35, 37 en 39 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 180F, 180G, 180E, 181B en 182C

Herwig De Smedt heeft op 6 augustus 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 5 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/324/20-MEL (OMV_2020164191) - Westvaartdijk 321 en 322 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nrs. 66E, 67V, 67T en 67R

Stéphane Dekoster heeft op 3 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft voor een bronbemaling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV-321-20-MEL (OMV_2020162166) - te - afdeling 6 sectie C nr. 33F

Robin De Roover heeft op 1 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bemaling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/240/20 (OMV_2020128270) - Helman de Grimberghelaan 37 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 496G

Kevin en Camille Moens - Brans hebben op 8 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/204/20 (OMV_2020063362) - Humbeeksesteenweg 243 en 245 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 13F4 en 159F

Muriel Van Schel namens Gemeente Grimbergen GEMEENTE heeft op 9 september 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft gemeenteloods en containerpark Grimbergen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/219/20 (OMV_2020113712) - Hof ter Wilderlaan 3 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 143H en 143G

Jonas en Rani WEERTS - VAN SEGHBROECK hebben op 18 september 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning, het slopen van de veranda en het regulariseren van de garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/292/20 (OMV_2020125446) - Zennestraat te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 269N

Rudi Meurs namens Tessenderlo Group NV heeft op 17 november 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak loods opslag beenderen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/286/20 (OMV_2020151468) - Grotewinkellaan 79 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 340Y3

Joren Van de Sompel heeft op 11 november 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 2 parkeerplaatsen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/237/20 (OMV_2020131860) - Beverlindestraat 15 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 636K2

Joseph Fermont heeft op 5 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van gevelbekleding aan de voorgevel (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/238/20 (OMV_2020132820) - Humbeeksesteenweg 349 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 4/2 E

Jan en Inge Meyskens - Cok heeft op 6 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning en functiewijziging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/230/20 (OMV_2020129318) - Ten Doorn 36 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 134W

Nico Reeskens heeft op 29 september 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad met verharding. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/198/20 (OMV_2020116488) - Gemeentehuisstraat 9 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 421T4

Frédéric Thüer heeft op 4 september 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage met tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/192/20 (OMV_2020104999) - Cederlaan 11 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 201F

Patrick Moens heeft op 31 augustus 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad met poolhouse. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/169/20 (OMV_2020043839) - Beiaardlaan 40 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 203H9, 203X9 en 203Y9

Andrée Verelst, Bénédicte Boes en Bénédicte Boes & Steven Praet BV heeft op 3 augustus 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van het notariaat. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 december 2020 (dag na aanplakking).

OMV/250/20 (OMV_2020137084) - Nieuwe Schapenweg 11 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 114W en 114P

Sabit Oztürk heeft op 14 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 januari 2021 (dag na aanplakking).

OMV/253/20 (OMV_2020114952) - Sint-Annalaan 95 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 351Y3 en 351Z3

Marco en Federica Pacifico - Trovato heeft op 15 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 januari 2021 (dag na aanplakking).

OMV/272/20 (OMV_2020144933) - Borgtstraat 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 553E, 553L en 553K

Thomas De Kelver heeft op 28 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van een boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 december 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 januari 2021 (dag na aanplakking).

OMV/271/20 (OMV_2020141775) - Molenstraat 173 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 77F, 381G en 381E

Stijn Van Lindt heeft op 28 oktober 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 januari 2021. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 januari 2021 (dag na aanplakking).

VA/872/20 (OMV_2020095339) - Hoge Beekkant 31, 33, 35, 37 en 39 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 180F, 180G, 180E, 181B en 182C

Herwig De Smedt heeft op 6 augustus 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 5 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 januari 2021 (bijkomende voorwaarde onroerend erfgoed). U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 januari 2021 (dag na aanplakking).

Gerelateerde items