Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15 - ENKEL OP AFSPRAAK - 02/260.13.39. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/26/20 (OMV_2020008852) - Oude Mechelsestraat 6 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 109R en 110H2
FINISCA namens ORELIA BOUW NV heeft op 9 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een rust- en verzorgingstehuis (78 kamers). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/39/20 (OMV_2020016471) - Westvaartdijk 317 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 207M
Griet Malfliet heeft op 24 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een kantoor en 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/47/20 (OMV_2019156510) - Hof van Obbergenstraat 12 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 451D
Lode en Skrolan Goethals - Bogaerts hebben op 3 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/71/20 (OMV_2020040523) - Acacialaan 9 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 536Z5 en 536A6
Dirk De Pauw heeft op 26 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met praktijkruimte. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/79/20 (OMV_2020045990) - Mezenhof 6 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 117D2
Maria Van Elewijck heeft op 10 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een bestaande uitbreiding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/80/20 (OMV_2020047707) - Beukendreef 52 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 79P
Sonia Van der Jeugt heeft op 10 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/82/20 (OMV_2020048000) - Meiskensbeekstraat 29 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 365M
Rebecca Cogneau heeft op 12 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/83/20 (OMV_2020047795) - Beukendreef 69 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 72D en 72E
Jozef en Emilie Pinxten - Maes hebben op 15 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/85/20 (OMV_2020050381) - Vaartstraat 121 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 380L
Kelly Pauwels en Wim Missotten hebben op 18 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/112/20 (OMV_2020039460) - gemeenteplein 1 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 454T3
Kim Vyverman heeft op 22 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van het politiecontactpunt en het inrichten van het jeugdhuis De Duif. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/124/20 (OMV_2020054698) - Sint-Michaelshof 4 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 930P2
Eduard en Julia Van Hoeymissen - Paulus hebben op 3 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met carport. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

VA/858/20 (OMV_2020002003) - Kruisstraat 79 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 224E
Patrick Peeters namens Andre DEKANDELAER heeft op 8 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/90/20 (OMV_2020053115) - Vaartstraat 149 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 340T
Sven Janssens heeft op 27 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/98/20 (OMV_2020057275) - Mechelstraat 27 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 49M2
Joeri Lievens heeft op 2 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een omheining. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/106/20 (OMV_2020060650) - Limbosbaan 1B te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 460B
Kelly Van Corenbergh heeft op 11 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/113/20 (OMV_2020067023) - Van Akenstraat 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 1V
Inge Peeters en Tom De Win heeft op 25 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/160/20 (OMV_2020085166) - Seringenlaan 25 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 120K
Hyacinth en Sophie Fahsi - Van Puyvelde heeft op 21 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/162/20 (OMV_2020098459) - Immelvoortstraat 27 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 285X
ALFREDO DOMENECH HERRERA heeft op 25 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de zolderverdieping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 augustus 2020 (dag na aanplakking).

OMV/76/20 (OMV_2020043055) - Hof van Obbergenstraat 17 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 430L7
Didier en Ingrid Vespecht - Goffaux heeft op 6 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en het regulariseren van de bestaande bijgebouwen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/87/20 (OMV_2019011951) - Haneveldlaan 32 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 408B12
Thomas en Lore Luyten - Laporte heeft op 20 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/89/20 (OMV_2020052546) - Rijkenhoekstraat 80 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 139F, 139G, 140A, 141B, 142C en 143
Sara Heyvaert namens DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW en DEN DIEPEN BOOMGAARD namens Sara Heyvaert heeft op 27 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een bioboerderij. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/103/20 (OMV_2020048625) - Vilvoordsesteenweg 299B2 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 105K
BHATTI ABID en BHATTI ABID namens HARRY & JERRY BVBA heeft op 7 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft carwash. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/104/20 (OMV_2020049976) - Molenstraat 10 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 192W3
Muriel HOUTERMANS heeft op 7 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf (dag na aanplakking).

OMV/133/20 (OMV_2020080322) - Humbeeksesteenweg 177 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 451W2
Charlotte Pen heeft op 18 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en schilderen van de gevels. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/154/20 (OMV_2020092242) - Nieuwe Schapenweg 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 273Z
Nele De Neef heeft op 10 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een garage tot dokterspraktijk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/111/20 (OMV_2020064667) - Ten Doorn 15 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 164S
Kali Vermeire heeft op 20 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 31 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/57/20 (OMV_2020031441) - Broekstraat 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nrs. 177F3 en 177C3
Eric DE CONINCK en Jelle DE CONINCK hebben op 10 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een nieuwe loods. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 31 augustus 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/35/20 (OMV_2020007668) - Onze-Lieve-Vrouwstraat 1, 11 en 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 358G en 363M
Bruno Berghmans namens AURA PROJECTS BVBA heeft op 19 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een appartementsgebouw (8 woonentiteiten) met handel- en dienstenruimte (2 units). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/74/20 (OMV_2020000509) - Berkenlaan 122 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78M4
Edouardo en Sofie cruz - Cruyssaert heeft op 2 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/107/20 (OMV_2020061400) - Kruisstraat 49 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 155D8
Jérôme en Nancy Stubbe - Bongo heeft op 11 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/131/20 (OMV_2020077663) - Kerkstraat 229-231 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 88Z
Alfons Pletschet heeft op 14 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/119/20 (OMV_2020009110) - Meerstraat 21 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 496L, 496M en 500H
Hendrik Schepers namens KWADRIX BVBA heeft op 1 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en opsplitsen van de woning in twee woonentiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/149/20 (OMV_2020081871) - Kerkeblokstraat 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 396X
Marian Coquel heeft op 6 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingswerken aan de woning zonder volume uitbreiding. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/182/20 (OMV_2020092991) -  te  - afdeling 2 sectie E nrs. 253/2 C en 253M
Jeroen Machiels namens BESIX Infra NV heeft op 14 augustus 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft tijdelijke stapelplaats gronden. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

VA/638/99-A (OMV_2020056241) -  te  - afdeling 5 sectie A nrs. 150K en 161F6
Julien Van de Steen heeft op 6 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van lot 14 in 2 loten voor halfopen bebouwing. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/68/20 (OMV_2020032397) - Beigemsesteenweg 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190M5
Mykola Login heeft op 24 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de gelijkvloers (deels regularisatie+afbraak), het verharden van de voortuin (regularisatie) en het bouwen van een eerste verdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/105/20 (OMV_2020059282) - Sint-Servaasstraat 5-7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 402C15 en 402B15
Bulent Levent heeft op 10 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een ééngezinswoning in 2 afzonderlijke woningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/135/20 (OMV_2020080613) - Vilvoordsesteenweg 223 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 92G7
Stéphanie De Kegel heeft op 18 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van garage naar schoonheidssalon, garagepoort vervangen door raam en deur. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 september 2020 (dag na aanplakking).

OMV/152/20 (OMV_2020090278) - Spekveld 10 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 313A, 314C en 315D
Michael en Jorien Vanbinst - Vanden Vreken heeft op 9 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een woning en bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 september 2020 (dag na aanplakking).

VA/866/20 (OMV_2020002279) - Triohofstraat 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 en 63 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 249R, 249K, 249N en 250C
Wouter Platteau namens PLANEX NV heeft op 5 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het verkavelen van dit perceel in 9 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 september 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 september 2020 (dag na aanplakking).