Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/97/18 (OMV_2018053472) - Humbeeksesteenweg 304 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 213L en 213K
de heer Henri Erik PUYSTIENS en mevrouw Kathy  DEGRAEUWE hebben op 11 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en herinrichten van een woning naar gezondheidscentrum en woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/152/18 (OMV_2018081633) - Viooltjeshof 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 373W2
mevrouw Andrea Ximena VARGAS DE ACHA en de heer Bart STUCKENS hebben op 2 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/219/18-MEL (OMV_2018112518) - Meiskensbeekstraat 32 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 366P
Guido DE BOUVER heeft op 18 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/191/18 (OMV_2018095412) - Sint-Amandsplein  te 1853 Grimbergen- afdeling 1 sectie 0 nr. 00
de heer Charles Marc ANCIAUX heeft op 7 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en het verplaatsen van een frituur. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/81/18 (OMV_2018048673) - de Villegas de Clercampstraat 86 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 138N
Driss OUAHDI heeft op 23 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van het appartement op het gelijkvloers en het verbouwen van de voorgevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 oktober 2018 (dag na aanplakking).


OMV/172/18 (OMV_2018069526) - Kerkplein 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 430L
Bianca BRIJSENS namens VERBBAEL heeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een kantoorgebouw naar handelspand met appartement. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 oktober 2018 (dag na aanplakking).
OMV/118/18 (OMV_2017003362) - Temselaan 100 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 61V
Patrick Masscheleyn namens PROCTER AND GAMBLE SERVICES COMPANY NV heeft op 16 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het inrichten van labo's met kantoor in een deel van gebouw H, het aanbrengen van isolatie, het aanpassen van de gevels, het verbreden van de toegangsweg en het rooien van bomen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 20 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 23 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/216/18 (OMV_2018107774) - Achtbundersstraat 55 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 405A2
de heer Mink DECRAENE heeft op 6 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/189/18 (OMV_2018086992) - Bloemendallaan 58 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 373N2
mevrouw Julita ZNADUK heeft op 7 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning en het inrichten van een kantoor voor een vrij beroep. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 oktober 2018 (dag na aanplakking).


OMV/221/18-MEL (OMV_2018096547) - Meisestraat 91A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 158S2
YKO heeft op 21 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een standaardhoutbewerkingsbedrijf. Na het doorlopen van de procedure werd de aktename afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 1 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/179/18 (OMV_2018087759) - Spaanse Lindebaan 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402A17
de heer Stéphane RIESEN en mevrouw Virginie DA HAECK heeft op 20 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiding van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/187/18 (OMV_2018058369) - Westvaartdijk 83 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 28A3 en 49P3
Laurent Picron namens SUEZ Treatment & Recycling NV heeft op 6 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het verwijderen van containers en het bouwen van een kantoorgebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 27/09/2018 . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 6 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/161/18 (OMV_2018080458) - Wezelstraat 74 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 11A
de heer Maxime DEMETS heeft op 6 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 november 2018 (dag na aanplakking).

VA/841/18 (OMV_2018085071) - Driesstraat 124, 126 en 128 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 178Y
Dieter Hoefs namens MESO STUDIEBUREAU heeft op 7 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/232/18 (OMV_2018118905) - Oude Schapenbaan 75 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 289D2 en 289A2
Pascal HELLEBUYCK heeft op 2 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van buitengevelisolatie en afwerken van de gevels met sierpleister. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 14 november 2018.

OMV/154/18 (OMV_2018082519) - Wolvertemsesteenweg 335 (L 2) te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 115D2 en 116R
de heer Luc VANHEUSDEN heeft op 3 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2018 (dag na aanplakking).


OMV/184/18 (OMV_2018062336) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 62S
de heer Didier CLAESSENS en mevrouw Karla PUTTEMANS heeft op 30 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning met handelszaak naar een meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigered door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/194/18 (OMV_2018096176) - Dr. Hemerijckxlaan 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 269W2
de heer Mark BEECKMAN heeft op 9 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van de woning in 2 appartementen en het creëren van een dakterras. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/197/18 (OMV_2018097076) - Viooltjeshof 7 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 373C2 en 373A2
mevrouw Geneviève DE PAPE heeft op 17 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/238/18-MEL (OMV_2018122298) - de Villegas de Clercampstraat 149 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 561B3
de heer Lorenzo Marcucci heeft op 21 september 2018 een meldingsdossier voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een autoherstelwerkplaats. Na het doorlopen van de procedure werd de aktename afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 15 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/80/18 (OMV_2018038016) - Van Akenstraat 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 168M
Bernard en Renilde VAN PEER - PAS en Lieven en Raluca VAN PEER - BOGATU heeft op 20 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het oprichten van een meergezinswoning met 3 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/199/18 (OMV_2018097067) - Singel 54 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 201D
mevrouw Els VAN HUMBEECK heeft op 19 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de positie van de infiltratieput. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 november 2018 (dag na aanplakking).


OMV/215/18 (OMV_2018100893) - Borgtstraat 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 553E, 553L en 553K
Thomas en Karlien De Kelver - François hebben op 6 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/211/18 (OMV_2018103663) - Strombeeklinde 68 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 466P2
de heer Aptil BOZKIR heeft op 31 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/203/18 (OMV_2018101890) - Singel 46 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 201H
Piotr Michal SOKOLOWSKI heeft op 24 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een terras achteraan de woning op de 1ste verdieping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/241/18-MEL (OMV_2018124175) - Rodepoortstraat 19 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 270H6
de heer Johan VAN BROECK heeft op 12 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/198/18 (OMV_2018098028) - Beigemsesteenweg 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190V24
Michaël en Marjolijn HANOT - BIJMAN hebben op 17 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een bestaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/214/18 (OMV_2018076087) - Hogesteenweg 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 354T
Bianca Brijsens namens MEDICO VERGAELEN ENGELBORGHS BVBA heeft op 4 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van een dakkapel, het plaatsen van dakramen en het wijzigen van de interne indeling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/213/18 (OMV_2018106060) - Keienberglaan 28 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190R25
Pierre NELIS heeft op 4 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van 20 bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 november 2018 (dag na aanplakking.

OMV/210/18 (OMV_2018104534) - Seringenlaan 12 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117T6
Marc VAN STAEN heeft op 30 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/186/18 (OMV_2018094422) - Gasthuispachthofstraat 38 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 154K, 154L, 155G en 157C
de heer Vincent Marcel MATTON heeft op 3 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwemvijver. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/235/18 (OMV_2018121974) - Treft  te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71X18
Diederik TAELEMANS heeft op 8 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van 5 bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/218/18 (OMV_2018111581) - Kruipstraat 84 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 57M
Eline WAANDERS heeft op 15 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van de bestaande dakkapel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf  (dag na aanplakking).

OMV/226/18-MEL (OMV_2018092086) - Triohofstraat 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 246L2 en 246P
mevrouw Katrien LE ROY en de heer Stein JANSSENS hebben op 25 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf  (dag na aanplakking).

OMV/188/18 (OMV_2018080348) - Klein Meerken 30 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 506N
Olivier en Magali FAINGNAERT - MOONEN heeft op 7 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/127/18 (OMV_2018066517) - Kerkeblokstraat 5, 5A, 5C en 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 388H2, 391E en 395A
Jochen De Blay en de heer Marc CREPEL hebben op 8 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van assistentiewoningen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/196/18 (OMV_2018094291) - Ringlaan 86/0001 en /0101 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 299R
de heer Luc MERTENS en de heer Stijn MERTENS hebben op 15 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/220/18 (OMV_2018111508) - Meerstraat 139 te 1851 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 336B
de heer Dirk STEVENS heeft op 19 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/222/18 (OMV_2018115079) - Berkenlaan 72 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77P11
mevrouw Patricia PAQUAY heeft op 24 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van het dak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/247/18 (OMV_2018126062) - Platanenlaan 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 407F
mevrouw g. Van Sever heeft op 23 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning en het omvormen van de woning naar een zorgwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/75/18 (OMV_2018033854) - Brusselsesteenweg , Fabrieksweg , Jan Jozef Van Engelgomstraat , Vaartstraat , Verbindingsweg , Verbrande Brugsesteenweg  en Westvaartdijk  te 1800 Vilvoorde- afdeling 1 sectie C nrs. 406A2,  sectie I nrs. 7L2, 16F, 18Y, 18X, 54L, 61Z, 77G, 78W, 78X, 78V, 79A, 79E, 80F, 80H en 80G
Jelle Vercauteren namens De Werkvennootschap heeft op 19 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid d.d. 12 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 4 december 2018 (dag na aanplakking).


OMV/228/18 (OMV_2018088765) - Oude Schapenbaan 33 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 285A5
de heer Peter RACQUET heeft op 26 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van de bestaande veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).OMV/257/18-MEL (OMV_2018134409) - Cederlaan 12 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 164C2, 201R, 201P en 219M
Peter Patrick Vanroelen heeft op 5 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).


OMV/224/18 (OMV_2018115459) - Baron Rene Lundenlaan 13 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 253B
Guy Henricus VAN LINT heeft op 24 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen en herbouwen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).OMV/256/18 (OMV_2018132479) - Verbrande Brugsesteenweg 145 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 427M3
mevrouw Alexandra VAN IMPE heeft op 31 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van twee kastanjebomen en het planten van twee nieuwe bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/231/18 (OMV_2018117225) - Grote Heirbaan 73 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 128C
Johan en Nathalie LENDERS - GEA RECIO hebben op 1 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/237/18 (OMV_2018118137) - Helman de Grimberghelaan 20A te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 492M8
 
Joren CORTHOUT heeft op 9 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/233/18 (OMV_2018119308) - Warandestraat 10 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 93A2
mevrouw Marie-Claire GILLIS heeft op 1 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/242/18 (OMV_2018124932) - Driesstraat 119A te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 9N en 29A
mevrouw Astrid GELLENS en de heer Lander BRONSELAER heeft op 15 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/239/18 (OMV_2018123136) - Triohofstraat 67 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 296K
Mathias en Karen De BRABANTER - ACKE hebben op 10 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning + afbraak bestaande garage en heropbouw nieuwe garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/266/18-MEL (OMV_2018097588) - Warmoeshof 13 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 100A2
de heer Luc Alfred BOUGNIART heeft op 13 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een zorgwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/263/18-MEL (OMV_2018067905) - Westvaartdijk 61 te 1850 Grimbergen - afdeling 1 sectie I nr. 89B2
Star Garage heeft op 7 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een standaardgarage. Er werd een aktename afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 13 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/255/18-MEL (OMV_2018132387) - Jan Mulsstraat z/n -
BESIX Infra NV heeft op 30 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling fase 2. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 13 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/144/18 (OMV_2018027369) - Arendlaan 69, Bloemendallaan 148, Groendallaan 76, 78, 78A, 85, Kasteelstraat 175, 204, 206, 208, 210, Koningslosesteenweg 2, 3, 4, 5, Mutsaardplein 10, 2, 2B, 4, 6, 8, Mutsaertplaats 23, 47, 49, 51, Ringlaan 97, Rozenlaan 16, 18, 20, 21, 24, Sint-Amandsstraat 209, 242, 244, Sint-Annalaan 10, 100, 102, 103, 104, 108, 10A, 112, 114, 116, 118, 12, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 131, 132A, 132B, 133, 135, 136, 137, 139, 14, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 15, 151, 153, 155, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 167, 169, 169A, 17, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 19, 190, 192, 194, 196, 198, 2, 200, 202, 204, 206, 208, 21, 210, 212, 214, 216, 218, 22, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 24, 25, 2B, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 3B, 3C, 3D, 3E, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 576, 578, 58, 580, 59, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 7, 73, 74, 75, 76, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 93A, 94, 97, 99, Sint-Annastraat 1, 2, 3, 37, 39, 4, 41, 43, 48, 5, 50, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, Strombeeksesteenweg 221, 250, 252 en 254 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 287P2, 287R2, 287C2, 288Z, 288L, 288R3, 288B2, 288K, 288N3, 288G3, 288F3, 288M3, 288C3, 288B3, 288D2, 288C2, 290G, 295R, 295G3, 295G, 295N3, 295C, 295P, 295S, 295H2, 295G2, 295E3, 295W2, 295L2, 295K3, 295N, 295L3, 295X2, 296X2, 296V2, 296D3, 296A3, 296R2, 296L2, 296Y2, 297M4, 297N4, 344R, 344X, 344M, 344W, 344K, 345C, 346T, 346E4, 346G4, 346R4, 346C, 346S4, 346B5, 351G4, 351R4, 351C2, 351B2, 351X3, 351D4, 351P4, 351F2, 351S4, 351W4, 351T3, 351F4, 351Y4, 351Z3, 351R3, 351K4, 352F9, 352H5, 352D9, 352X5, 352Y4, 352N5, 352P6, 352A5, 357T2, 357B3, 357M2, 357X2, 357P2, 358X3, 358L4, 358K3, 358L3, 358F3, 358E3, 358A4, 358M4, 358H3, 358W3, 358F4, 358K4, 359A3, 359Z2, 359Y2, 359B3, 360F, 362G, 363P, 363R, 368L3, 368M3, 368E3, 368F3, 368Y, 368Z2, 368G3, 368P, 368E2, 368X, 368V2, 368Y2, 368A3, 368X2, 370P3, 370V4, 370W4, 370D5, 399E22, 399R23, 399C20, 399R17, 399N18, 479P7, 479T6, 479S8, 479G10, 479T8, 479R8, 482B3, 482D2, 482G3, 482F3, 482R2, 482P2, 482K3, 482N3, 483A2, 483T, 483L2, 483S2, 483T2, 483R2, 483P2, 483Z, 483K2, 483S en 485W2
 
Peter Savenay namens De Werkvennootschap heeft op 26 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het heraanleggen van de Sint-Annalaan in het kader van het project Ringtrambus Brabantnet. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid d.d. . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 18 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/259/18 (OMV_2018131732) - Romeinsesteenweg 600 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nrs. 71K19, 71P15, 71B21 en 229F
 
Geoffrey Gobraiville namens EG RETAIL (BELGIUM) BVBA heeft op 6 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft aanpassen en aanbrengen van publiciteit. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 november 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/250/18 (OMV_2018129878) - te - afdeling 4 sectie A nr. 479X9
Els De Pauw heeft op 24 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft rooien van een boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/273/18-MEL (OMV_2018141610) - G. De Donderstraat 14 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 194/2 G
Francine Emilie Van Eylen heeft op 21 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/272/18 (OMV_2018124729) - Strombeeklinde 99 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479W9
mevrouw Hélène STECKELMACHER heeft op 19 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 9 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/258/18 (OMV_2018134521) - Brusselsesteenweg 62B te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 217D en 217E
Hester DE RIDDER heeft op 6 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een dakkapel in het voorste dakvlak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 9 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/7/18 (OMV_2018000223) - Oude Mechelsestraat 4A, 4B en 6 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 109R, 109P en 110H2
de heer Kris GOORMANS en FINISCA namens ORELIA BOUW hebben op 1 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een rust- en verzorgingstehuis (90 bedden) met renovatie bestaand gebouw (5 assistentiewoningen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg geweigerd door de deputatie van Vlaams-Brabant d.d. 13 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 11 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/93/18 (OMV_2018052148) - Ringlaan 25 te 1853 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 418H en 418K
Hans Habils namens Grimbergen heeft op 7 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van een skatepark. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van Vlaams-Brabant d.d. 20 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 16 januari 2019 (dag na aanplakking).