Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/143/18-MEL (OMV_2018076554) - Oostvaartdijk 410 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 39L en 39K
 
Lesley PAUWELS en Lesley Pauwels namens VASTGOEDMAKELAARS ROSIERS & DE RIDDER heeft op 25 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het maken van raam-en deuropeningen in de achter-en zijgevel en het aanleggen van 2 parkeerplaatsen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2018 (dag na aanplakking).

 OMV/87/18 (OMV_2018035997) - Singel 20 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 198Z
de heer Philippe VAN CAUWENBERGE heeft op 26 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een functiewijziging op het gelijkvloers waardoor er een derde woonlaag werd gecreëerd en het regulariseren van allerhande interne en externe wijzigingen aan het gebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 augustus 2018 (dag na aanplakking).
 

 OMV/113/18 (OMV_2018061365) - de Burtinstraat 36 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 638A
de heer Klima RADU heeft op 24 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/100/18 (OMV_2018046781) - Verbrande Brugsesteenweg 52 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 13N, 13M2 en 23Y
A.C.H. PATRIMONIUM heeft op 14 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van een gebouw en het bouwen van een industriehal en kantoorgebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/163/18-MEL (OMV_2018084820) -Meidoornlaan 1te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 163P
Frank DERVAUX heeft op 6 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/124/18 (OMV_2018069246) - Oostvaartdijk 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 60V
de heer Bernard TIELEMAN heeft op 4 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/153/18 (OMV_2018082839) -Bloemendallaan  77 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399K10
Adolfo ANDRINO LOTTI heeft op 4 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/170/18-MEL (OMV_2018088528) - Sint-Hubertusstraat 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 207K
Herman Paul BILLIAU heeft op 15 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen en herbouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 augustus 2018 (dag na aanplakking).
 

OMV/85/18 (OMV_2018035319) - Achterstraat 8 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 354P
mevrouw Magda Van den Broeck namens mevrouw Magda VAN DEN BROECK heeft op 23 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een handelsruimte tot gelijkvloers appartement. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 augustus 2018 (dag na aanplakking).


OMV/115/18 (OMV_2018052192) - Treft 65 en 67 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71C24
Roland Hermans namens R.L. PROJECTBOUW heeft op 28 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verhogen en herindelen van het gebouw en het aanpassen van de gevels (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 augustus 2018 (dag na aanplakking).


OMV/46/18 (OMV_2018032710) - Poddegemstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 342E en 342/2 G
de heer Bart VAN CAMP en mevrouw Caroline VAN DAELE heeft op 23 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van gebouwen, het bouwen van een eengezinswoning en het inrichten van een bed & breakfast. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/105/18 (OMV_2018059943) - Sint-Annalaan 65 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 352N5
Milot en Besnike Zajmi - Shala hbben op 18 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de voor-en zijgevel van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 23 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/128/18 (OMV_2018071005) - Gemeenteplein 2, 4 en Jan Mulsstraat 1 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 536L6
mevrouw Dominique DE BACKER heeft op 11 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de gevel, het aanbrengen van publiciteit en het aanleggen van een rolstoelhelling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 augustus 2018 (dag na aanplakking).


OMV/31/18 (OMV_2018027114) - Borgtstraat 12 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 92R8
mevrouw Marthe BONGO heeft op 7 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden en isoleren van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 augustus 2018 (dag na aanplakking).
OMV/62/18 (OMV_2018040493) - Mutsaardplein 26 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 366D2
mevrouw Sanda SANDULESCU heeft op 5 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/157/18 (OMV_2018083747) - Oostvaartdijk 410 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 39L en 39K
Lesley PAUWELS heeft op 5 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 2 autostaanplaatsen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/181/18 (OMV_2018091589) - Klein Mechelstraat 34 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 24L
Guy VAN HUMBEECK namens XAGA BVBA heeft op 25 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een aangebouwd bijgebouw (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/7/18 (OMV_2018000223) - Oude Mechelsestraat 4A, 4B en 6 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 109R, 109P en 110H2
de heer Kris GOORMANS en FINISCA namens ORELIA BOUW heeft op 1 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een rust- en verzorgingstehuis (90 bedden) met renovatie bestaand gebouw (5 assistentiewoningen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/101/18 (OMV_2018030813) - Heidebaan 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 302W
Anne Remue heeft op 14 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van een eensgezingswoning en bijgebouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/134/18 (OMV_2018069313) - Tweelindendreef 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 90W9
mevrouw Chantal PLAS heeft op 14 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 augustus 2018 (dag na aanplakking).

OMV/183/18-MEL (OMV_2018092228) - Ten Doorn 4 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nrs. 161W5 en 161X5
Jense en Catherine PHILIPS - PAPADOPOULOS hebben op 28 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning zonder volumeuitbreiding. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 september 2018(dag na aanplakking).

OMV/109/18 (OMV_2018060298) - Vilvoordsesteenweg 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402F13
de heer Antoine TIEST heeft op 18 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de voorgevel en het regulariseren van een achterbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/146/18 (OMV_2018074094) - Bosstraat 24 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 25C, 25D en 26B
Ludwig en Nathalie EMMERECHTS - VAN OPSTAL heeft op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de afbraak van een bestaande eengezinswoning en nieuwbouw van een zorgwoning met complementaire
bedrijvigheid + het bouwen van een bijgebouw met zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/106/18 (OMV_2018058041) - Klein Meerken 42 en 44 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 399F3 en 506A2
de heer David Lecompte en Thierry Vaschoenwinkel hebben op 18 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/159/18 (OMV_2018045386) - Westvaartdijk 81C te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 49N3
Michaël Boriau namens VIABUILD BETON EN ASFALT heeft op 5 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het bouwen van twee afdaken. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/94/18 (OMV_2018039016) - Dorekesveld 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209R4
de heer Marcin JASZCZUK heeft op 7 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de dakverdieping en het vernieuwen van de gevelafwerking van de voorgevel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/175/18 (OMV_2018089595) - Prinsenstraat 57 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 492S8
Wim LAMBERTS heeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de achtertuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/162/18 (OMV_2018080934) -  te Marius Duchéstraat 260 1800 Vilvoorde - afdeling 1 sectie B nr. 266D2
Tom Boeken namens Tessenderlo Group heeft op 6 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de eerste verdieping van de oude turbinehal en het bouwen van een nieuw, kleiner volume. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/142/18 (OMV_2018075150) - Bokspoel 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 401Z4
Johan en Els VERLIEFDEN - DALAEY hebben op 23 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/165/18 (OMV_2018080965) - Kasteelhofstraat 15 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 54G
Wolfgang en Evelien HERTSENS - DE MEUTER heeft op 8 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/117/18 (OMV_2018062321) - Wilgenbaan 2 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 296V en 296W
mevrouw Ellen DEBREUCK en de heer Thomas GNESOTTO heeft op 29 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/133/18 (OMV_2018072670) - Mechelstraat 42 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 118K3
Mario en Audrey DOMS - VERMEULEN hebben op 14 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de bestaande garage en het plaatsen van een nieuwe garage met een oppervlakte van 50,73 m². Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/147/18 (OMV_2018076290) - Viooltjeshof 12 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 373A2
Geert en Christeta DE VRIESE - CLAES heeft op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/141/18 (OMV_2018036110) - Hof van Obbergenstraat 2 en Meerstraat 62 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 453E
de heer Martin NIEMEGEERS heeft op 22 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/74/18 (OMV_2018046703) - Saslaan 11 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117G2
de heer Ninos GEORGIS heeft op 18 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een driegevelwoning met een veranda en dakkapel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/150/18 (OMV_2018068368) - Kruisstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 155X9
mevrouw Maaike TROCH en de heer Sam DE DONDER hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning naar meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/139/18 (OMV_2018076640) - de Merodestraat 85 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 1K5
Emine UZ heeft op 21 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/114/18 (OMV_2018061992) - Bloemendallaan 84 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399M23 mevrouw Pascale DE MUYLDER heeft op 25 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).

VA/839/18 (OMV_2018052341) - Lintkasteelstraat 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 32E              de heer Wouter PLATTEAU heeft op 3 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).