De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
vrijdag 31 mei
zaterdag 1 juni (bibliotheek en recyclageparken)


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezoek ook de gemeentelijke facebookpagina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/267/18 (OMV_2018128197) - Beemdenstraat 11 te 1850 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 292E, 292D en 293
Bart Van Dorslaer namens VAN DORSLAER LV heeft op 14 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een machineloods en paardenstal, het bouwen van een nieuwe paardenstal met bijkomende verharding en het regulariseren van verharding. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/281/18 (OMV_2018144151) - Poddegemstraat 57 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 245M
Philip en Veerle GABRIEL - AVERHALS heeft op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de bestaande garage naar een kapsalon. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/18/19 (OMV_2019009731) - Groot-Molenveldlaan 43 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 292E3
Adnan AYTOP heeft op 27 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/19/19 (OMV_2019010705) - Brusselsesteenweg 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 195E9
Oguzhan KUCUK heeft op 28 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en afwerken van de voor-zij en achtergevel met crepi. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/68/19 (OMV_2019025006) - Molenstraat 97 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 221H
Stephane DE VOS heeft op 5 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een dakkapel in het achterste-en voorste dakvlak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/265/18 (OMV_2018136033) - Veldkantstraat 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 393H4 en 393K5
Ellen Van Den Bergh en Evelien Brigou heeft op 12 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van eengezinswoning tot dokterspraktijk. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).


OMV/283/18 (OMV_2018132943) - Bunderstraat 9 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 231A3
Maarten  BUECKERS en Sandra GEERAERTS hebben op 28 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/310/18 (OMV_2018157231) - Koveris 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 396Z
Dirk SPOLSPOEL heeft op 24 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/4/19 (OMV_2019001088) - Leopold Luypaertstraat 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 93V
Lu CHIN heeft op 7 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van de voor- en zijgevel een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/10/19 (OMV_2019004087) - Weikantlaan 83 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77F5
Cécile VANBENEDEN heeft op 14 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/58/19 (OMV_2019025261) - Klauwaartslaan 3 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 502C2
Olivia LAPORTE heeft op 26 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de interne indeling van het appartement [B] op de 2de verdieping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/304/18 (OMV_2018107402) - Westvaartdijk 81C te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 49N3
Viabuild nv heeft op 17 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een actualisatie van de asfaltfabriek, aanpassing lozingssituatie en nieuwe activiteit nl. mobiel zeven van asfalt. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 4 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 24 april 2019 (dag na aanplakking).

OMV/309/18 (OMV_2018158439) - Cederlaan 9 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 201M
Frederick MAES heeft op 24 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin (terras, tuinhuis, zwembad). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 8 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 april 2019 (dag na aanplakking).


OMV/85/19-MEL (OMV_2019027151) - Wielewaallaan 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 248B
Stefaan en Els VANROY - WATZEEL hebben op 20 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwing. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/279/18 (OMV_2018142920) - Klein Meerken 22-24, 26-28, 34-36 en 46-48 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 506W, 506X, 506H2, 506R2 en 506D2
Angeline NYS, Jan Lievens namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV en Jan LIEVENS hebben op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft terreinaanlegwerken voor de loten 18-19-24-25-28-29-30 en 31. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/280/18 (OMV_2018142956) - Klein Meerken 31 en 33 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 393X2, 506G, 506E en 506K2
Jan Lievens namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV en Jan LIEVENS hebben op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft terreinaanlegwerken voor de  loten 16-17 en 36. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/282/18 (OMV_2018142843) - Klein Meerken 11, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 506F, 506K, 506Y, 506H, 506C en 506S
Angeline NYS en Jan Lievens namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV hebben op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft terreinaanlegwerken voor de loten 6, 10-11, 12-13, 14, 15. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/303/18 (OMV_2018124775) - Westvaartdijk 312B te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 201S en 201R
Karla LANDUYT en Piet HAERS hebben op 18 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een huis en het bouwen van een zorgwoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/316/18 (OMV_2018158249) - Saslaan 16 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117T
Ward De Maeyer heeft op 28 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een halfopen ééngezinswoning met bijgebouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/14/19 (OMV_2019008384) - Romeinsesteenweg 564 en 566 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nrs. 71V23, 71N22, 71N23, 230F, 230D en 230E
Tim Versaen heeft op 22 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft rooien van zieke beuk en 3 andere bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/21/19 (OMV_2019011449) - Brusselsesteenweg 62B te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 217D
Stijn MERTENS heeft op 29 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van een eengezinswoning met handelsruimte naar een eengezinswoning met atelier + het bouwen van nieuwe commerciële ruimte (toonzaal fietsenwinkel). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/37/19 (OMV_2019016942) - Kerkveldweg 29 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 415G en 417X2
Jochen Lode DE LEYE heeft op 8 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad met warmtepomp. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/38/19 (OMV_2019017351) - Sint-Servaasstraat 46 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 405P3
Rudy CORNELISSEN heeft op 8 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een oprit in de voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/186/18 (OMV_2018094422) - Gasthuispachthofstraat 38 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 154K, 154L, 155G en 157C
Vincent Marcel MATTON heeft op 3 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwemvijver. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 11 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 4 mei 2019(dag na aanplakking).

OMV/80/18 (OMV_2018038016) - Van Akenstraat 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 168M
Bernard en Renilde VAN PEER - PAS en Lieven en Raluca VAN PEER - BOGATU hebben op 20 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het oprichten van een meergezinswoning met 3 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg geweigerd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 28 maart 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 4 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/311/18 (OMV_2018144110) - Diamantstraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 12/2 X
Khadim Diongue en Sow Ndeye heeft op 26 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie eengezinswoning en aanpassing dakvorm. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/318/18 (OMV_2018159737) - Spekveld 29 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 312N
Svetlana Verbruggen heeft op 31 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/30/19 (OMV_2019014142) - Kerkstraat 129 en 131 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 391L
Ilse Jonckheere namens HUMBEEK PHARMA BVBA heeft op 4 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanpassen van de ramen, opfrissen van de gevels en het maken van een nieuwe uitgang. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).

OMV/41/19 (OMV_2019015744) - Keienberglaan 28 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190R25
Geert en Margot BULCKE - RAMON hebben op 12 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 april 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 mei 2019 (dag na aanplakking).