Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/358/19-MEL (OMV_2019145256) - Westvaartdijk 63 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 89A2
PVN GROUPS BVBA heeft op 18 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 30 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/290/19 (OMV_2019113153) - Leeuwerikenstraat 57 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 260R3
Matthias en Valerie Van Dijck - Thieleman hebben op 7 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/292/19 (OMV_2019118574) - Ter Eikenlaan 5 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 155X3 en 155F5
Catherine HALEWYCK heeft op 8 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van een aanbouw en het wijzigen van verharding (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/296/19 (OMV_2019126943) - Brusselsesteenweg 106 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 229P en 229X
Alain en Hilde PUTTEMANS - DE VOS en Laurens PUTTEMANS hebben op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 4 entiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/299/19 (OMV_2019128019) - Bergenshof 6 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 67Y
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 15 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/309/19 (OMV_2019135141) - Meidoornlaan 18A te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 170H
Isabelle VAN HEMELRIJCK heeft op 28 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad en het regulariseren van het bestaande terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/346/19 (OMV_2019133877) - Mierendonkstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 166C3 en 166D3
Daan en Nikki de Leeuw - Cnop hebben op 9 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

VA/99/61-GRI-38A (OMV_2019102559) - Max Havelaarlaan 58 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 111V12 en 111B14
Patrick Peeters namens Jet KOCH heeft op 24 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de indeling van de loten 85 en 96 en de verkavelingsvoorschriften. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/10/20-MEL (OMV_2020007056) - Hof ter Wilderlaan 19 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 135Z
ANTARGAZ BELGIUM NV heeft op 22 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bovengrondse propaantank met een inhoud van 1600 liter. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 17 februari (dag na aanplakking).

OMV/281/19 (OMV_2019117863) - Tramstraat 12 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 217C10
Stijn en Britt Rawoe - De hertog hebben op 28 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een kinesipraktijk. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/284/19 (OMV_2019120706) - Jozef Van Elewijckstraat 66 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 524Y2
Hasan TATOV heeft op 30 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/316/19 (OMV_2019133939) - Adriaan Willaertlaan 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 16D
Marc KINTAERT heeft op 1 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad met bijkomende verharding en het regulariseren van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/318/19 (OMV_2019129815) - Kruipstraat 79 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 54Z2
Peter VAN ROY heeft op 9 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een alleenstaande woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/340/19 (OMV_2019136534) - Lintkasteelstraat 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 54W
Arne BERTELOOT heeft op 2 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/341/19 (OMV_2019148941) - Oostvaartdijk 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nrs. 121P, 121N en 128L
Chris WUYTS heeft op 3 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het maken en wijzigen van raamopeningen uitgevend op de binnenkoer. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/370/19 (OMV_2019159290) - Achtbundersstraat 46 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 405V4
Katrien Houthuys heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/6/20 (OMV_2020001430) - Beigemsesteenweg 61 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 68F9 en 75H2
Etienne Verkinderen heeft op 7 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft rooien van een Linde. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 10 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/124/19 OOK Milieu (OMV_2019001312) - Rodepoortstraat 42 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 317K
Andrei BUIE heeft op 24 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingswerken aan de woning + garageactiviteit als bijberoep. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 23 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 21 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/351/19 (OMV_2019156403) - Nieuwenroodsesteenweg 40 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 311W4
Paul Luyckx heeft op 12 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bijgebouwen voor het uitbreiden en renoveren van de bestaande woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 17 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/126/19 (OMV_2018128376) - Willemsstraat (Jan Frans) 121 te 1800 Vilvoorde met kadastrale percelen:  Grimbergen, afdeling 1 sectie B, perceelnummer 246k en Vilvoorde, afdeling 3, sectie E, perceelmnummer 115f
YVES MAES BVBA heeft op 29 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de uitbreiding van een bestaande sorteerinrichting voor afvalstoffen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Regering op 25 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 28 februari 2020 (dag na aanplakking).

OMV-11-20-MEL (OMV_2020008951) – Wemmelsestraat/Gemeenteplein te 1853 Grimbergen namens BESIX Infra NV heeft op 24 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 februari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 7 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/27/20-MEL (OMV_2020015965) - Bloemkerslaan 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 191N
Linda De Vriendt heeft op 10 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de renovatie van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/31/20-MEL (OMV_2020010435) - Meidoornlaan 40 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 173R
Tom en Sofie BOSSEREZ - ZEGERS heeft op 13 februari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een half-open eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/2/20 (OMV_2020000694) - Meiskensbeekstraat 65 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 288Z2
Evi De Groef heeft op 5 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en bepleisteren van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/362/19 (OMV_2019157492) - Azalealaan 30 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117H4
Annelies De Doncker heeft op 19 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/356/19 (OMV_2019156257) - Beemdenstraat 45 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 300R
Mustapha en Katrien El Amrani - Candaele heeft op 17 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/354/19 (OMV_2019158283) - Daalstraat 80 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 275A
Romuald Bilem heeft op 16 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad met tuinhuis/poolhouse en terras. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/339/19 (OMV_2019150360) - Dorpsstraat 61 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 482G
Petrus en Bernadette Elders - Battiau hebben op 1 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van aanbouwen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/332/19 (OMV_2019148414) - Sint-Annalaan 275 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 282D
Patrick Robberechts namens LUKOIL BELGIUM NV heeft op 27 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 5 extra parkeerplaatsen waaronder één gereserveerde parkeerplaats voor gehandicapten
en het voorzien van 3 fietsstalplaatsen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/323/19 (OMV_2019128877) - Beigemsesteenweg 40 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 190E4 en 190D4
Geert en Evy De Smet - Hagerbaum heeft op 15 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/295/19 (OMV_2019121051) - Haneveldlaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 408F11 en 408G11
Aniase KHACHABA heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het oprichten van 2 driegevelwoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/314/19 (OMV_2019136180) - Dorekesveld 23 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209W6
Melissa PHILIPS heeft op 29 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een autostaanplaats in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/324/19 (OMV_2019128981) - Wolvertemsesteenweg 152 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 68A8
Philippe WALRAVENS heeft op 18 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een bijgebouw (garage en wasplaats). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/363/19 (OMV_2019159590) - Immelvoortstraat 42 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 285N5
Vanya Wellens heeft op 19 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/365/19 (OMV_2019150782) - Sint-Michaelshof 8 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 49V2 en 930S2
Leen Huysmans heeft op 20 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/368/19 (OMV_2019145086) - Humbeeksesteenweg 184 en 186 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 446Z
Anne Declerck, Cyrielle Dupont, Eric Dupont en Ludovic Devigne hebben op 21 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van twee woningen tot twee woningen met handelszaak. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/378/19 (OMV_2019163497) - Max Havelaarlaan 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111M15
Lorie Roggen heeft op 29 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de gevels (incl. nieuwe gevelsteen). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/49/20-MEL (OMV_2020029122) - Baalhoek 21 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 526S4
Béatrice Hanoulle heeft op 2 maart 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het starten van een zorgwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 maart 2020 (dag na aanplakking).

OMV/5/20 (OMV_2020001385) - Grimbergsesteenweg 97 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 412L2
Bojan Tcholakov heeft op 7 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 maart 2020 (dag na aanplakking)

OMV/382/19 (OMV_2019163589) - Rijkendalstraat 131 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 334S
joseph en Lu MAES - Zhuoping hebben op 31 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 maart 2020 (dag na aanplakking)

OMV/333/19 (OMV_2019144470) - Jan Mulsstraat 94 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 561F4
Mathias en Leen Bulens - Weltens hebben op 28 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een uitbreiding op de eerste verdieping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 maart 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 maart 2020 (dag na aanplakking)