Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/317/19-MEL (OMV_2019136029) - Gerselarendries 34 te 1850 Grimbergen - afdeling 1 sectie B nr. 48T
HH Trucks heeft op 6 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het onderhouden en herstellen van vrachtwagens. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 12 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/248/19 (OMV_2019105726) - Romeinsesteenweg 440 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 509K
Belgian Shell NV heeft op 27 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een hernieuwing van een tankstation. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/307/19 (OMV_2019078795) - Jan Mulsstraat 122 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 566G2
Mohammed NOUHI heeft op 21 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/302/19 (OMV_2019128212) - Jan Mulsstraat 124 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 566G2
Abdullah CEKIC en Laurence VANDERBORGHT hebben op 17 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/218/19 (OMV_2019094306) - Grimbergsesteenweg 196 te 1850 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 174N
Marisa MAEREVOET heeft op 23 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak woning + bouwen van appartementen met zorgwoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/205/19 (OMV_2019092285) - Achtbundersstraat 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 404V5
Erol Malkoc heeft op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie voor het slopen en volledige herbouw eengezinswoning + garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 december 2019 (dag na aanplakking).

VA/853/19 (OMV_2019099312) - Helman de Grimberghelaan 32A & 32B te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 492F5
Koenraad Kennes heeft op 8 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een grond in 2 bijkomende loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 december 2019 (dag na aanplakking).

OMV/334/19 (OMV_2019149153) - Ten Doorn 29 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 161Y6
Godelieve BLANCKE heeft op 28 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van één boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/288/19 (OMV_2019123406) - Molenstraat 41 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 246R
Christiaan DE BLAY heeft op 2 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft isoleren van de buitenmuren en aanbrengen van gevelbekleding. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/280/19 (OMV_2019094540) - Grimbergsesteenweg 198 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 173H
Yunus YILDIZ heeft op 26 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een reclamepaneel aan de voorgevel en op de ruit. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/206/19 (OMV_2019090999) - Wezelstraat 42 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 53A4
Christophe en Gilka Van Obergen - Hennecart heeft op 12 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met zwembad en poolhouse. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/283/19 (OMV_2019121607) - Dressaertlaan 36 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 281K3
Joris DE SWERT heeft op 29 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft aanpassen van de oprit. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 16 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/225/19 (OMV_2019087566) - Jozef de Vleminckstraat 26 en 28 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 70F4 en 70A4
roland hermans namens R.L. PROJECTBOUW NV heeft op 1 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van constructies en het bouwen van 2 meergezinswoningen (3 en 8 appartementen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/246/19 (OMV_2019056537) - Luitberg te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 489N
Erwin VAN ROOST en Leen DERAEDT heeft op 27 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het oprichten van 9 sociale woongebouwen (54 appartementen) met ondergrondse parking. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/300/19 (OMV_2019129051) - Korenbloemstraat 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 550E
Yves en Sandra WEYDISCH - VAN CAUWENBERGE heeft op 15 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/301/19 (OMV_2019128458) - Daalstraat 4 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 182W
Thys en Gwen TAS - LAUWERS heeft op 16 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/305/19 (OMV_2019056821) - Kruisstraat 75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV heeft op 21 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 eengezinswoningen en 1 meergezinswoning (4 appartementen). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/315/19 (OMV_2019137057) - Tramstraat 21 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 217B6
Eric BRAUNS heeft op 31 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van 1 notelaar. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

VA/852/19 (OMV_2019095415) - Beigemsesteenweg te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190A29
Dirk MAES, Joseph Emmerechts en Martine MAES heeft op 1 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van 6 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/139/19 (OMV_2019062466) - Beigemveld  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 46A
Stefan Spiliers namens Matexi Vlaams-Brabant NV heeft op 13 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 woningen met carport. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 19 december 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 16 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/267/19 (OMV_2019110882) - Tommenmolenstraat 43 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 118F
Quentin en Maureen Speeckaert - Seynaeve hebben op 17 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en het dienstgebouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/271/19 (OMV_2019106824) - Jean Deschampsstraat 35 en 39 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 192G, 193E2 en 193Z
Paul Van Poppel namens BOUWBEDRIJF VAN POPPEL NV heeft op 19 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 eengezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/298/19 (OMV_2019128294) - Lintkasteelstraat 45 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 23G
Mike en Dorien WILLEMS - DE SCHUTTER hebben op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/313/19 (OMV_2019135978) - Platanenlaan 59 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404V4
Malick DIAGNE heeft op 29 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 13 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/250/19 (OMV_2019107550) - Brusselsesteenweg 49 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 200G2 en 200F2
Philippe ECKER heeft op 28 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een hobbyruimte. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/293/19 (OMV_2019128149) - Acacialaan 18 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 580E2 en 580D2
Stijn SAELENS heeft op 12 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een autostaanplaats in de voortuin (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).

OMV/347/19-MEL (OMV_2019152559) - Borgtstraat 17 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 552E
Daniel Van Campenhout en Marina Thienpondt hebben op 11 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2020. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 januari 2020 (dag na aanplakking).