Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/9/19-MEL (OMV_2019003172) - de Villegas de Clercampstraat 30 en 32 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 166E6
XXX heeft op 10 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bakkerij. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 21 februari 2019.

OMV/263/18-MEL (OMV_2018067905) - Westvaartdijk 61 te 1850 Grimbergen - afdeling 1 sectie I nr. 89B2
Star Garage heeft op 7 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een standaardgarage. Er werd een aktename afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 december 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 13 december 2018 (dag na aanplakking).

OMV/312/18-MEL (OMV_2018156862) - Grotewinkellaan 76 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 342M
mevrouw Danielle FORMENTO heeft op 26 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/252/18 (OMV_2018129709) - Humbeeksesteenweg 304 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 213L en 213K
de heer Henri Erik PUYSTIENS en mevrouw Kathy DEGRAEUWE hebben op 25 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren en herinrichten van een gebouw naar woning met gezondheidscentrum. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/261/18 (OMV_2018117592) - Oostvaartdijk 347 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 146L2
de heer Gert LEENDERS en mevrouw Ilse PEETERS hebben op 6 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de verbouwing van een woning (regularisatie bouwdiepte). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/288/18 (OMV_2018146659) - Strombeeklinde 74 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479H9
Céline Hautfenne heeft op 30 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 7 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 januari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/243/18 (OMV_2018116190) - Acacialaan  en Hazelaarlaan  te 1853 Grimbergen- afdeling 1 sectie 0 nr. 0
Gemeentebestuur Grimbergen heeft op 16 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft wegen-en rioleringswerken van de Acacialaan en Hazelaarlaan. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/209/18 (OMV_2018084126) - Winkelveldstraat 43A te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 350R, 350X, 351F, 351E, 352K, 352E, 352S, 352R en 352M
Pieter DE CLERCK heeft op 28 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 3 schuren, het bouwen van 2 loodsen en het uitbreiden van een vijver (incl. verandering milieuvergunning). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/227/18 (OMV_2018093318) - Otto de Mentockplein 8, Wemmelsestraat 1 en 3 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 441V, 441/2  en 442G
Sandrina Wille namens Wille Sandrina BVBA heeft op 26 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 2 gebouwen, het bouwen van een apotheek met woning en het plaatsen van een tijdelijke apotheek in containers. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/253/18 (OMV_2018117733) - Populierendallaan 88 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77P3
Karen en Julia ZOZANYAN - SARKISOVA hebben op 26 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 14 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 februari 2019 (dag na aanplakking).


VA/842/18 (OMV_2018085563) - Helman de Grimberghelaan  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 404S5, 492E7, 492F7 en 492P8
Mathieu Descamps namens DANNEELS PROJECTS NV heeft op 17 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 14 loten met wegeniswerken. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/223/18 (OMV_2018103597) - Stationsstraat 32 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190F25
Michel en gwendy VANDERMAESEN - TIELEMANS hebben op 24 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning tot zorgwoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/262/18 (OMV_2018124973) - Parklaan 28 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 421Z6
Astrid DU FOUR heeft op 7 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/270/18 (OMV_2018136035) - Sint-Amandsstraat 90 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399C23
Raphaël Malschaert heeft op 16 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een meergezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/289/18 (OMV_2018143561) - Beigemsesteenweg 316 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 189R5
Eddy DOCKX heeft op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestemmingswijziging van een eengezinswoning naar meergezinswoning met 2 entiteiten + garage en tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/292/18 (OMV_2018147467) - Cokeriestraat te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nrs. 285D en 285K
Veroniek Van Maercke namens Immobilière Sileno NV heeft op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft plaatsen van een prefab lokaal voor energiebedeling. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/3/19 (OMV_2019000312) - Vilvoordsesteenweg 169 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 91X3
Tom DE LEU heeft op 3 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen van de garagepoort. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/229/18 (OMV_2018076191) - Wemmelsestraat 43, 45, 53 en 55 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 435M
Walter Vanderschrick namens IMVEST JETTE NV heeft op 27 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de functiewijziging van commerciële ruimte naar appartement (4 woonlagen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/264/18 (OMV_2018137259) - 's Gravenmolenstraat te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 14E
Els BETTENS heeft op 12 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van 5 bomen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/287/18 (OMV_2018138350) - Zijpstraat 116 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 351R2 en 437B
Gijs en Alexandra OLBRECHTS - LAMBRECHT heeft op 30 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/295/18 (OMV_2018148171) - Kleine Molenstraat 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 171E2
Rudi ROELANS heeft op 4 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opdelen van een garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/301/18 (OMV_2018130248) - Klein Meerken 13 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 506D en 506S
Cedric Vandendael en Cindy Vanhoe heeft op 11 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/293/18 (OMV_2018143146) - Esdoornlaan 18 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78Y5
Jan PUTTEMANS en Johanna DE SMEDT heeft op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/290/18 (OMV_2018146819) - Cederlaan 5 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 199C en 435A
Esther VANBESIEN hebben op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 februari 2019 (dag na aanplakking).


OMV/277/18 (OMV_2018139312) - Oyenbrugstraat 142 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 175D en 283E
Erik VAN HEMELRIJCK heeft op 25 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een lindeboom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf  (dag na aanplakking).

OMV/297/18 (OMV_2018148074) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 62S
Didier CLAESSENS en Karla PUTTEMANS hebben op 6 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning tot meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/298/18 (OMV_2018140457) - Potaarde 115+ te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2
GROEN BRUGGE NV heeft op 6 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van gebouwen op de Douwe Egbertssite. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/299/18 (OMV_2018147410) - Platanenlaan 48 en 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 404K4 en 404L4
Sven en Ingrid COLIN - OVEREINDER en Ties en Nadia OVEREINDER - LONDONI hebben op 10 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).


OMV/300/18 (OMV_2018150395) - Veldkantstraat 72 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 388L
Katrien VERRIEST heeft op 10 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van isolatie en gevelbekleding aan de voorgevel + dichtmaken gevelopening. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 februari 2019 (dag na aanplakking).

OMV/276/18 (OMV_2018138811) - G. De Donderstraat 15 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 204T
Lucien en Maria DE LAET - SCHEERS hebben op 23 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten + het aanleggen van een terras. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/278/18 (OMV_2018141667) - Sint-Servaasstraat 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404H5
Yannis Marcil MEYSMANS heeft op 26 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/305/18 (OMV_2018145958) - Sint-Michaelshof 2 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 32D2, 32P en 49P2
Edwig SCHROEDERS en Martine RITS hebben op 20 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 11 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/313/18 (OMV_2018159229) - Jozef Van Elewijckstraat 70 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 524H3
Victor Bodewes namens B. BUILDING CVBA heeft op 18 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van een showroom naar appartement. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 18 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/35/19-MEL (OMV_2019014341) - Noodbeekstraat 55 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 293E
Gilbert RINCKHOUT heeft op 7 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een veranda aan de achtergevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/307/18 (OMV_2018146002) - Hogesteenweg 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 354T
Bianca Brijsens namens MEDICO VERGAELEN ENGELBORGHS BVBA heeft op 20 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van het dak en het wijzigen van de vergunde dakkapel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 maart 2019 (dag na aanplakking).

OMV/314/18 (OMV_2018158836) - Bergenshof 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 67Z en 67A2
Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 27 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 25 februari 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 maart 2019 (dag na aanplakking).