Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/109/18 (OMV_2018060298) - Vilvoordsesteenweg 60 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402F13
de heer Antoine TIEST heeft op 18 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de voorgevel en het regulariseren van een achterbouw. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/146/18 (OMV_2018074094) - Bosstraat 24 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 25C, 25D en 26B
Ludwig en Nathalie EMMERECHTS - VAN OPSTAL heeft op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de afbraak van een bestaande eengezinswoning en nieuwbouw van een zorgwoning met complementaire
bedrijvigheid + het bouwen van een bijgebouw met zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/106/18 (OMV_2018058041) - Klein Meerken 42 en 44 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 399F3 en 506A2
de heer David Lecompte en Thierry Vaschoenwinkel hebben op 18 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/159/18 (OMV_2018045386) - Westvaartdijk 81C te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 49N3
Michaël Boriau namens VIABUILD BETON EN ASFALT heeft op 5 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het bouwen van twee afdaken. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/94/18 (OMV_2018039016) - Dorekesveld 4 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209R4
de heer Marcin JASZCZUK heeft op 7 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de dakverdieping en het vernieuwen van de gevelafwerking van de voorgevel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/175/18 (OMV_2018089595) - Prinsenstraat 57 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 492S8
Wim LAMBERTS heeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de achtertuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/162/18 (OMV_2018080934) -  te Marius Duchéstraat 260 1800 Vilvoorde - afdeling 1 sectie B nr. 266D2
Tom Boeken namens Tessenderlo Group heeft op 6 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de eerste verdieping van de oude turbinehal en het bouwen van een nieuw, kleiner volume. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/142/18 (OMV_2018075150) - Bokspoel 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 401Z4
Johan en Els VERLIEFDEN - DALAEY hebben op 23 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/165/18 (OMV_2018080965) - Kasteelhofstraat 15 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 54G
Wolfgang en Evelien HERTSENS - DE MEUTER heeft op 8 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/117/18 (OMV_2018062321) - Wilgenbaan 2 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 296V en 296W
mevrouw Ellen DEBREUCK en de heer Thomas GNESOTTO heeft op 29 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/133/18 (OMV_2018072670) - Mechelstraat 42 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 118K3
Mario en Audrey DOMS - VERMEULEN hebben op 14 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de bestaande garage en het plaatsen van een nieuwe garage met een oppervlakte van 50,73 m². Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/147/18 (OMV_2018076290) - Viooltjeshof 12 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 373A2
Geert en Christeta DE VRIESE - CLAES heeft op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/141/18 (OMV_2018036110) - Hof van Obbergenstraat 2 en Meerstraat 62 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 453E
de heer Martin NIEMEGEERS heeft op 22 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/74/18 (OMV_2018046703) - Saslaan 11 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117G2
de heer Ninos GEORGIS heeft op 18 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een driegevelwoning met een veranda en dakkapel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/150/18 (OMV_2018068368) - Kruisstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 155X9
mevrouw Maaike TROCH en de heer Sam DE DONDER hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning naar meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/139/18 (OMV_2018076640) - de Merodestraat 85 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 1K5
Emine UZ heeft op 21 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/114/18 (OMV_2018061992) - Bloemendallaan 84 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399M23 mevrouw Pascale DE MUYLDER heeft op 25 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).

VA/839/18 (OMV_2018052341) - Lintkasteelstraat 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 32E              de heer Wouter PLATTEAU heeft op 3 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).

VA/840/18 (OMV_2018068876) - Eeuwlaan 4A te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108R3
de heer Wouter PLATTEAU heeft op 13 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/166/18 (OMV_2018082765) - Vilvoordsesteenweg 347 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108R4
Michel Van Hende heeft op 9 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van de voorgevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 22 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/86/18 (OMV_2018050992) - Potaarde 7 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 217N7
Serap TOPAL heeft op 26 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een autostaanplaats in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 september 2018 (dag na aanplakking).

VA/838/18 (OMV_2018051520) - Beigemsesteenweg 125 en 93-123 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 58H, 58F, 62G, 64V en 64B2
de heer Bart PALMERS heeft op 27 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 10 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/195/18-MEL (OMV_2018096817) - Meerstraat 59 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 464S
Robrecht en Sabrina Symons - VAN MOL heeft op 11 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een aanbouw achteraan de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/95/18 (OMV_2018055594) - Oostvaartdijk zn te 1851 Grimbergen- afdeling 1 sectie 0 nr. 00
de heer Koen De Belder heeft op 9 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling noodzakelijk voor de heraanleg Oostvaartdijk Humbeek tussen Kanaalstraat en Bergstraat. Na het doorlopen van de procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/138/18 (OMV_2018052127) - Lijsterbeslaan 6 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 171N
Luc  en Diane DE DONDER - DUPAY hebben op 21 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 2 woonentiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/121/18 (OMV_2018058505) - de Merodestraat 59 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 6P2 en 6S2
de heer Maarten BODEWES heeft op 1 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/190/18-MEL (OMV_2018095342) - Parklaan 28 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 421Z6
mevrouw Astrid DU FOUR heeft op 2 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van een zorgwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/76/18 (OMV_2018025218) - Priesterlindestraat 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 554C2 en 554B2
de heer Abdurrahman KOLSUZ heeft op 19 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herinrichten van de voortuin met 2 plantvakken. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/148/18 (OMV_2018081087) - Hoeveland 34 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 320G
mevrouw Elina VERHAEGHE en de heer Steven DE COSTER hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 september 2018 (dag na aanplakking).


OMV/155/18 (OMV_2018079154) - Veldkantstraat 155 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 210F
Frank Elza Kerkhofs heeft op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda + het wijzigen van gevelopeningen en het plaatsten van een dakkapel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 september 2018 (dag na aanplakking).

OMV/83/18 (OMV_2018033191) - Warandestraat 138 en 140 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nrs. 127, 131C, 139F, 139H, 139K, 139L, 140E, 142A, 143B en sectie B nrs. 308/2
Didier t 'Serstevens namens HUDICO heeft op 24 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van gebouwen en verhardingen, het bouwen van een nieuwe hooiopslag en het regulariseren van de functiewijziging van stoeterij naar manege. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 2 oktober 2018.

OMV/54/18 (OMV_2018001549) - Victor Soensstraat 57 en Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 429D en 431F
Hans Habils namens Gemeente Grimbergen heeft op 29 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een dienstencomplex voor het OCMW, de bibliotheek en aanvullende diensten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 oktober 2018(dag na aanplakking).

OMV/156/18 (OMV_2018078355) - Steenstraat 44 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 135K, 135H, 135M, 140C, 141E en 141F
Pascal Poulet namens Krëfel heeft op 4 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een logistiek centrum. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/97/18 (OMV_2018053472) - Humbeeksesteenweg 304 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 213L en 213K
de heer Henri Erik PUYSTIENS en mevrouw Kathy  DEGRAEUWE hebben op 11 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en herinrichten van een woning naar gezondheidscentrum en woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 augustus 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 29 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/140/18 (OMV_2018069965) - Luitberg 16 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 501/2 T
Walter Nijs namens NBUILD PROJECTS heeft op 22 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij deprovincie Vlaams-Brabant vanaf 11 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/176/18 (OMV_2018082171) - Temselaan 10 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 617D3
Françoise HEUTEN namens GAUMAN NV heeft op 19 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/110/18 (OMV_2018061773) - Treft 38 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nrs. 71B17 en 71H24
Zakaria en Salwa TALEB - El meski heeft op 23 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning met 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 oktober 2018 (dag na aanplakking).


OMV/164/18 (OMV_2018085080) - Winkelveldstraat 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 234D
Wilfried D'HOLLANDER heeft op 7 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 oktober 2018 (dag na aanplakking).OMV/112/18 (OMV_2018053467) - Max Havelaarlaan 46 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111E10
de heer Ivo VERBESSELT heeft op 24 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 oktober 2018 (dag na aanplakking).
OMV/152/18 (OMV_2018081633) - Viooltjeshof 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 373W2
mevrouw Andrea Ximena VARGAS DE ACHA en de heer Bart STUCKENS hebben op 2 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/219/18-MEL (OMV_2018112518) - Meiskensbeekstraat 32 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 366P
Guido DE BOUVER heeft op 18 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/191/18 (OMV_2018095412) - Sint-Amandsplein  te 1853 Grimbergen- afdeling 1 sectie 0 nr. 00
de heer Charles Marc ANCIAUX heeft op 7 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en het verplaatsen van een frituur. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/81/18 (OMV_2018048673) - de Villegas de Clercampstraat 86 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 138N
Driss OUAHDI heeft op 23 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van het appartement op het gelijkvloers en het verbouwen van de voorgevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 oktober 2018 (dag na aanplakking).


OMV/172/18 (OMV_2018069526) - Kerkplein 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 430L
Bianca BRIJSENS namens VERBBAEL heeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een kantoorgebouw naar handelspand met appartement. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 oktober 2018 (dag na aanplakking).
OMV/75/18 (OMV_2018033854) - Brusselsesteenweg , Fabrieksweg , Jan Jozef Van Engelgomstraat , Vaartstraat , Verbindingsweg , Verbrande Brugsesteenweg  en Westvaartdijk  te 1800 Vilvoorde- afdeling 1 sectie C nrs. 406A2,  sectie I nrs. 7L2, 16F, 18Y, 18X, 54L, 61Z, 77G, 78W, 78X, 78V, 79A, 79E, 80F, 80H en 80G
Jelle Vercauteren namens De Werkvennootschap heeft op 19 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid d.d. 12 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 22 oktober 2018 (dag na aanplakking).


OMV/118/18 (OMV_2017003362) - Temselaan 100 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 61V
Patrick Masscheleyn namens PROCTER AND GAMBLE SERVICES COMPANY NV heeft op 16 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het inrichten van labo's met kantoor in een deel van gebouw H, het aanbrengen van isolatie, het aanpassen van de gevels, het verbreden van de toegangsweg en het rooien van bomen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 20 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 23 oktober 2018 (dag na aanplakking).OMV/216/18 (OMV_2018107774) - Achtbundersstraat 55 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 405A2
de heer Mink DECRAENE heeft op 6 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 oktober 2018 (dag na aanplakking).
OMV/168/18 (OMV_2018086216) - Vilvoordsesteenweg 299 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 105L
KUWAIT PETROLEUM (Belgium) heeft op 11 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een tankstation. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 25 oktober 2018 (dag na aanplakking).

OMV/189/18 (OMV_2018086992) - Bloemendallaan 58 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 373N2
mevrouw Julita ZNADUK heeft op 7 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning en het inrichten van een kantoor voor een vrij beroep. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 oktober 2018 (dag na aanplakking).


OMV/221/18-MEL (OMV_2018096547) - Meisestraat 91A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 158S2
YKO heeft op 21 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een standaardhoutbewerkingsbedrijf. Na het doorlopen van de procedure werd de aktename afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 1 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/179/18 (OMV_2018087759) - Spaanse Lindebaan 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402A17
de heer Stéphane RIESEN en mevrouw Virginie DA HAECK heeft op 20 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiding van een ééngezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 september 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/187/18 (OMV_2018058369) - Westvaartdijk 83 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 28A3 en 49P3
Laurent Picron namens SUEZ Treatment & Recycling NV heeft op 6 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het verwijderen van containers en het bouwen van een kantoorgebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 27/09/2018 . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 6 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/161/18 (OMV_2018080458) - Wezelstraat 74 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 11A
de heer Maxime DEMETS heeft op 6 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 november 2018 (dag na aanplakking).

VA/841/18 (OMV_2018085071) - Driesstraat 124, 126 en 128 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 178Y
Dieter Hoefs namens MESO STUDIEBUREAU heeft op 7 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/232/18 (OMV_2018118905) - Oude Schapenbaan 75 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 289D2 en 289A2
Pascal HELLEBUYCK heeft op 2 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van buitengevelisolatie en afwerken van de gevels met sierpleister. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 14 november 2018.

OMV/154/18 (OMV_2018082519) - Wolvertemsesteenweg 335 (L 2) te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 115D2 en 116R
de heer Luc VANHEUSDEN heeft op 3 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 november 2018 (dag na aanplakking).


OMV/184/18 (OMV_2018062336) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 62S
de heer Didier CLAESSENS en mevrouw Karla PUTTEMANS heeft op 30 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning met handelszaak naar een meergezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigered door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/194/18 (OMV_2018096176) - Dr. Hemerijckxlaan 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 269W2
de heer Mark BEECKMAN heeft op 9 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van de woning in 2 appartementen en het creëren van een dakterras. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 15 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/197/18 (OMV_2018097076) - Viooltjeshof 7 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 373C2 en 373A2
mevrouw Geneviève DE PAPE heeft op 17 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/238/18-MEL (OMV_2018122298) - de Villegas de Clercampstraat 149 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 561B3
de heer Lorenzo Marcucci heeft op 21 september 2018 een meldingsdossier voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een autoherstelwerkplaats. Na het doorlopen van de procedure werd de aktename afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 15 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/80/18 (OMV_2018038016) - Van Akenstraat 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 168M
Bernard en Renilde VAN PEER - PAS en Lieven en Raluca VAN PEER - BOGATU heeft op 20 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het oprichten van een meergezinswoning met 3 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/199/18 (OMV_2018097067) - Singel 54 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 201D
mevrouw Els VAN HUMBEECK heeft op 19 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de positie van de infiltratieput. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 november 2018 (dag na aanplakking).


OMV/215/18 (OMV_2018100893) - Borgtstraat 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 553E, 553L en 553K
Thomas en Karlien De Kelver - François hebben op 6 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/211/18 (OMV_2018103663) - Strombeeklinde 68 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 466P2
de heer Aptil BOZKIR heeft op 31 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 16 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/203/18 (OMV_2018101890) - Singel 46 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 201H
Piotr Michal SOKOLOWSKI heeft op 24 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een terras achteraan de woning op de 1ste verdieping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/241/18-MEL (OMV_2018124175) - Rodepoortstraat 19 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 270H6
de heer Johan VAN BROECK heeft op 12 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 17 november 2018 (dag na aanplakking).

OMV/198/18 (OMV_2018098028) - Beigemsesteenweg 16 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190V24
Michaël en Marjolijn HANOT - BIJMAN hebben op 17 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een bestaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 november 2018 (dag na aanplakking).