Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/54/19 (OMV_2019003136) - de Villegas de Clercampstraat 178 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 129E3
Bulent KISIR heeft op 22 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda en aangebouwde garage (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/70/19 (OMV_2018154739) - Tommenmolenstraat 17 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 121E, 123C, 125E en 126K
Monica IMBRECHTS heeft op 6 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/87/19 (OMV_2019037573) - Gentsestraat 76 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nrs. 54A2, 54Z, 54T en 54H2
Sefa KOÇYIGIT heeft op 22 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een woning in 2 woonentiteiten en het regulariseren van bijgebouwen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/111/19 (OMV_2019047752) - Otto de Mentockplein 17 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 406N en 409V3
David Janssen namens BAOBAB REAL ESTATE NV heeft op 12 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de indeling van het gebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 24 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/127/19 (OMV_2019047541) - Brusselsesteenweg 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 195C9
Martine Godelieve MAENHOUT heeft op 30 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het omvormen van kantoorruimtes naar een ééngezinswoning (functiewijziging). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/52/19 (OMV_2018152269) - Schildpadstraat 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 67B
Kurt Waeben namens Eigen Thuis VZW heeft op 21 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van de eerste fase van een nieuwbouw woonvoorziening met 35 studio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap, zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware
motorische handicap en 20 logeerkamers + sloop van het bestaande gebouw en buitenaanleg met parking. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/42/19 (OMV_2019017341) - Esdoornlaan 10 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78D6
Dirk en Hilde VAN LINDT - DECAN heeft op 13 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van een woning in 2 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 9 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/176/19 - MEL (OMV_2019078960) - Vaartstraat 67 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 353X
Alfred André VAN DEN EYNDE heeft op 17 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 9 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 24 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/171/18 (OMV_2018072856) - Veldkantstraat 123 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 304C3
Gert Toye namens GM REAL CONSTRUCT BVBA heeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van meergezinswoningen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 6 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 30 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/152/19 (OMV_2019068738) - Vilvoordsesteenweg 363 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 116E
Frédérique Marie DEKLEERMAEKER hebben op 23 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en afwerken van de gevels. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/165/19 (OMV_2019074285) - Beigemsesteenweg 58 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190T18
Ditte Vermeyen heeft op 6 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bekleden van de gevel met spuitkurk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 31 juli 2019 (dag na aanplakking).

OMV/229/18 (OMV_2018076191) - Wemmelsestraat 43, 45, 53 en 55 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 435M
Walter Vanderschrick namens IMVEST JETTE NV heeft op 27 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de functiewijziging van commerciële ruimte naar appartement (4 woonlagen). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 12 juni 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vanaf 1 augustus 2019 (dag na aanplakking).


OMV/62/19 (OMV_2019027015) - Sint-Annalaan 30 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 368L3 en 368M3
Jos Defreyne namens MALAN NV heeft op 1 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bakkerij, het aanleggen van een parking, het slopen van garageboxen en het rooien van bomen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/78/19 (OMV_2019033916) - Landhuizenlaan 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 389N2, 389F3 en 389R2
Laurent DOSE heeft op 14 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de tuin en het herbestemmen van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/82/19 (OMV_2019033214) - Molenstraat 87 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 220A2
Robert HELLEMANS heeft op 18 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de inplanting van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/83/19 (OMV_2019027323) - Borgtstraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 554G3
Joris en Kirsten DEVENYNS - VAN TILBORGH hebben op 19 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/132/19 (OMV_2019053438) - Singel 55 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 202B
Kim Vyverman namens Gemeente Grimbergen heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van het sportcafé 'De Singel'. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/190/19-MEL (OMV_2019084710) - Priesterlindestraat 10 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 554F3
Lore DE BRECK heeft op 28 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 22 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/16/19 (OMV_2019010591) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 179
Nicole Jeannine VAN RODE heeft op 26 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tuinberging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/17/19 (OMV_2019010612) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 177C en 179
Nicole Jeannine VAN RODE heeft op 26 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van 2 bomen alsook het uitvoeren van een reliëfwijziging. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/75/19 (OMV_2019032191) - Molenstraat 44 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 242W
Ruben BRASSEUR heeft op 11 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van verharding in de tuinzone + het bouwen van een tuinhuis. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/112/19 (OMV_2019047997) - Meiskensbeekstraat 52 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 370C en 370W
François en Marleen VERNAILLEN - MOONS hebben op 12 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/119/19 (OMV_2019052010) - Strombeeklinde 83 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479X9
Sam en Els VANDORMAEL - DE PAUW hebben op 19 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/160/19 (OMV_2019072349) - Strombeeklinde 70 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479Y8
Youssef en Anissa BOUTJAST - EL HAIANI hebben op 2 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning, het plaatsen van 2 dakkapellen en het veranderen van het buitenschrijnwerk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/209/19-MEL (OMV_2019091195) - Wemmelsestraat 12 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 424Z
Arne en Justine Louwagie - Vandepoele hebben op 16 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vergroten van een keukenraam in de achtergevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 21 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/138/19 (OMV_2019058762) - Acacialaan 51 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 594G3
STROMEXPRESS BVBA heeft op 13 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Grimbergen voor een gedeeltelijke overdracht van enkele vergunde activiteiten van Belgian Shell naar Stromexpress bvba. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenend.d. 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 22 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/222/19-MEL (OMV_2019091437) - Sint Michaelhof 2 te 1851 Grimbergen - afdeling 6 sectie B nr. 930N2
Edwig Schroeders en Martine Rits heeft op 29 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een bronbemaling. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenend.d. 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 22 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/216/19-MEL (OMV_2019092037) - Veldkantstraat 300 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 466E
Christel De Coninck heeft op 19 juli 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een een bijkomende mazouttank voor een landbouwbedrijf. De aktename werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningenbetwistingen vanaf 22 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/179/19 (OMV_2019082151) - Vilvoordsesteenweg 341 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108G5
Amel KRIOUA heeft op 24 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de voorgevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/175/19 (OMV_2019078067) - Berkenlaan 42 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77K9
Dirk Bruno LEYDER heeft op 14 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de gevels. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/137/19 (OMV_2019062821) - Platanenlaan 24 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404W3
Carl WTTERWULGHE heeft op 12 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/131/19 (OMV_2019048215) - Meiskensbeekstraat 1 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 361G, 361F, 362, 363 en 365H
Etienne Van Lindt namens Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Vilvoorde VZW heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van een bestaande berging en het oprichten van 2 nieuwe bergingen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/120/19 (OMV_2019052746) - Pastoor D.J.Delestréstraat 42 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 19A
Riccardo en Caroline Gambino - Pickett heeft op 19 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 5 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 augustus 2019 (dag na aanplakking).

OMV/98/19 (OMV_2019041047) - Hoveniersstraat 47 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 213T
Ionut GAVRILOVICI heeft op 1 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning en de afbraak van een garage (regularisatie). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

VA/844/18-GRI-A (OMV_2019079525) - Kruisstraat 71 en 75 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 156V, 160G, 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van een vergunde verkaveling ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 9 loten (voor 11 woonentiteiten). Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/159/19 (OMV_2019072146) - Meiskensbeekstraat 105 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 254T
Bert Willem VANDENKENDELAERE heeft op 31 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vellen van één boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/144/19 (OMV_2019064226) - Vilvoordsesteenweg 162 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402X18
Sigrid Merckx namens AEDES PLUS BVBA heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van een garage en het bouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden en een dubbele garagebox. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/117/19 (OMV_2019050702) - Platanenlaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404L4
Kristiaan Kestemont namens VIRIDEE NV heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een tuinhuis en verhardingen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/115/19 (OMV_2019050527) - Platanenlaan 48 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404K4
Kristiaan Kestemont namens VIRIDEE NV heeft op 15 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een tuinhuis en serre, en het aanlegen van verhardingen en zwembad et reliëfwijzigingen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/103/19 (OMV_2019030105) - Westvaartdijk 321 en 322 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nrs. 66E, 67V, 67T en 67R
Stéphane Dekoster namens DESTE CONSTRUCT BVBA heeft op 5 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de huidige bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 13 appartementen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/232/19-MEL (OMV_2019094308) - Wezelstraat 65 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 23D
Timothy en Cynthia Kroese - van Thiel hebben op 7 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft wijzigen van de raamopeningen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 19 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/173/19 (OMV_2019077844) - Sprietmolenstraat 58 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 111G
Marc VLOEBERGH heeft op 13 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van gevelisolatie en het afwerken van de gevel (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/168/19 (OMV_2019075896) - Brassershof 14 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 397S
Pieter VERMEIR heeft op 10 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 2 parkeerplaatsen in de voortuin en het plaatsen van een houten afsluiting. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/155/19 (OMV_2018150042) - Sint-Annalaan 279 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 280Y en 282F
Gabriel Zahr, namens GARAGE VAN CAMPENHOUT NV en Rommel Zahr namens ROZA BVBA hebben op 24 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een autoshowroom en het regulariseren van de grootte van de inkomhal en de garages met overdekt terras achteraan. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 19 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking)

OMV/140/19 (OMV_2019064938) - Humbeeksesteenweg 161 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 454G
Ronny DE STERCK heeft op 15 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van garage naar wasruimte, het dichtmetsen van de garagepoort en het isoleren van de gevels van de garage. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/139/19 (OMV_2019062466) - Beigemveld  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 46A
Stefan Spiliers namens Matexi Vlaams-Brabant NV heeft op 13 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 woningen met carport. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking)

OMV/100/19 (OMV_2019045448) - Priesterlindestraat 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nrs. 393Z3 en 393B4
Michael BEN BACHIR heeft op 4 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 26 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 11 september 2019 (dag na aanplakking)

OMV/124/19 OOK Milieu (OMV_2019001312) - Rodepoortstraat 42 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 317K
Andrei BUIE heeft op 24 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van verbouwingswerken aan de woning + garageactiviteit als bijberoep. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg geweigerd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/126/19 (OMV_2018128376) - Willemsstraat (Jan Frans) 121 en 200 te 1800 Vilvoorde-  sectie E nrs. 115F, 115C, afdeling 1 sectie B nrs. 244E, 245D en 246K
Lotte Maes namens YVES MAES BVBA heeft op 29 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de uitbreiding van een bestaande sorteerinrichting voor afvalstoffen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 8 augustus 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 12 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/166/19 (OMV_2019064826) - Driesstraat 123 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 439B
Raphaël en Jade OTH - MEYS hebben op 6 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/148/19 (OMV_2019067872) - Nieuwe Schapenweg 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 273C2
Luc Jacques STYFHALS heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een gelijkvloerse uitbreiding aan de woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/129/19 (OMV_2019058785) - Eeuwlaan 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108X7
Edouard Augustinus BOMBART heeft op 3 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/178/19 (OMV_2019070639) - Wilgenbaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 288B2
Nina Anne PETERS heeft op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/240/19-MEL (OMV_2019102572) - d'Overschielaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 71G
Kim Van Camp heeft op 14 augustus 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft plaatsen van een terrasoverkapping. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 2 september 2019. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 september 2019 (dag na aanplakking).

OMV/126/19 (OMV_2018128376) - Willemsstraat (Jan Frans) 121 en 200 te 1800 Vilvoorde- sectie E nrs. 115F, 115C, afdeling 1 sectie B nrs. 244E, 245D en 246K
Lotte Maes namens YVES MAES BVBA heeft op 29 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de uitbreiding van een bestaande sorteerinrichting voor afvalstoffen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op . U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid vanaf 12 september 2019 (dag na aanplakking).