De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Beslissingen

Beslissingen over aanvragen tot omgevingsvergunning kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken.

U kan beroep instellen binnen een termijn van dertig dagen (of vijfenveertig bij de Raad voor vergunningsbetwistingen) die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden belissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending of digitaal via het omgevingsloket. Meer info over de beroepsprocedure vindt u op de website van het omgevingsloket (bij wie, hoe, wat, kostprijs,...). Opgelet: Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende kan beroep instellen (uitgezonderd bij vb. overmacht).

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

ELIA ASSETT OMV/23/18 (OMV_2018010942) - Cokeriestraat 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 229B
Evelyne Watthe namens Elia Asset nv heeft op 2 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft een onbemand hoogspanningsstation. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid d.d. 8 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwistingen] vanaf 13 juni 2018 (dag na aanplakking).

BESIX - OMV/44/18 (OMV_2018034555) - te 1853 Grimbergen - locaties openbaar domein
de heer Bart Verhulst en BESIX Infra heeft op 27 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een installatie voor een tijdelijke bemaling om het grondwater te verlagen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (locatie: Wemmelsestraat, Gemeenteplein, Kloosterstraat, Sint-Amandsplein te 1853 Grimbergen). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwistingen vanaf 13 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/8/18 (OMV_2018011499) - Benedestraat 132 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 921D
mevrouw Maria VERHAEGHE heeft op 8 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met zwembad. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/15/18 (OMV_2018021212) - Madeliefjesstraat 45 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 524N2
Hedwig KNAPEN heeft op 22 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een afsluiting in de voortuin. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/91/18-MEL (OMV_2018053036) - Keienberglaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190K23
de heer Jeroen COENEGRACHT en mevrouw Tamara GODDERIS heeft op 3 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het oprichten van een aangebouwd bijgebouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/37/18 (OMV_2018033241) - Vilvoordsesteenweg 349 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 108M4
Viorica MACAVEI heeft op 20 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van de achtergevel en het afwerken van de voor-en achtergevel met pleisterwerk. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/19/18 (OMV_2018023659) - Lagesteenweg 77 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 454N
Lennart COK heeft op 28 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien van een boom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 13 juni 2018 (dag na aanplakking)

OMV/41/18 (OMV_2018034093) - Kerkstraat 161 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 248W8
mevrouw Greta DE PRINS heeft op 21 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie op de gelijkvloerse verdieping van kantoor naar wonen (appartement). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/25/18 (OMV_2018023124) - Gudrunstraat 23B te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111C5
de heer Carl MATON heeft op 5 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een rijwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/35/18 (OMV_2018015518) - Spaanse Lindebaan 126 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 12H
de heer Erwin ADRIAENSSENS heeft op 17 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/60/18 (OMV_2018030586) - Antwerpselaan  en Strombeek-Beverselaan  te 1860 Meise- afdeling 3 sectie G nr. 121S
Nele Degraeuwe namens De Werkvennootschap heeft op 4 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid d.d.3 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor vergunningsbetwistingen] vanaf 16 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/26/18 (OMV_2018025304) - Coppendries 3 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 391A2

mevrouw Else DE VOS en de heer Jan CLARYS-ROBION heeft op 5 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een zorgwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 26 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/12/18 (OMV_2018016829) - Haneveldlaan 80 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 407K4 en 407H5
Alexander en Annelies Wynants - Audenaert hebben op 20 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 juni 2018 (dag na aanplakking).
 

OMV/21/18 (OMV_2018024365) - Beemdenstraat 45 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 300R
de heerMustapha EL AMRANI heeft op 1 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de gelijkvloerse verdieping en het heraanleggen van de tuinzones (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/69/18 (OMV_2018043940) - Kerkstraat 238 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 213A2
Shqipe BECIRI namens F & F heeft op 12 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie winkel naar afhaalpizzeria. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 28 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/17/18 (OMV_2018020260) - Beukendreef 69 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 72G en 72F
mevrouw Sonia VAN DER JEUGT heeft op 26 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande woning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 27 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/102/18 (OMV_2018058151) - Meerstraat 201 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 55L 

Michel Emiel DE BLAY heeft op 15 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van isolatie en crepi aan de voor-achter- en zijgevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 30 juni 2018 (dag na aanplakking).

OMV/104/18-MEL (OMV_2018058763) - Kievitstraat 4 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 259N4

Roger Berckmans heeft op 16 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf1 juli 2018(dag na aanplakking).

OMV/51/18 (OMV_2018029022) - Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 429D en 431F

Gemeente Grimbergen heeft op 26 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een bestaande meergezinswoning, resten van een frituur, het rooien van een aantal landschapselementen en het tijdelijk inrichten van de site als parking. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 4 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/38/18 (OMV_2018030732) - Romeinsesteenweg 578 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71X21
Evan Van Campenhout namens Belgian Shell heeft op 20 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen en uitbreiden van de publiciteitsinrichtingen van een tankstation. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 3 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/36/18 (OMV_2018032685) - Romeinsesteenweg 440 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 508F en 509K
Evan Van Campenhout namens Belgian Shell heeft op 20 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het vervangen en uitbreiden van de publiciteitsinrichtingen van een tankstation. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabantvanaf 3 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/103/18 (OMV_2018023674) - Populierendallaan 36 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 90E7
mevrouw Beyza SEVER heeft op 15 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning en het heraanleggen van de tuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/71/18 (OMV_2018043133) - Vroonweg 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 285Z3
Mikaël COUVREUR heeft op 16 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/2/18 (OMV_2018002303) - Romeinsesteenweg 510 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 519W
de heer Ismail KAYIS heeft op 12 januari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juli 2018 (dag na aanplakking).

 

OMV/11/18 (OMV_2018014538) - Knotwilgenlaan 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 80P2
de heer Jan MATERNE heeft op 15 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).
 

OMV/67/18 (OMV_2018044449) -Vilvoordsesteenweg 51 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 403F8
Steve Patrick BARTIER heeft op 12 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een keuken. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).

 

 OMV/61/18 (OMV_2018040365) - Viooltjeshof 10 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 373A2
de heer Tom TAURIN heeft op 4 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 juli 2018 (dag na aanplakking).


 

 OMV/123/18-MEL (OMV_2018069096) - Poddegemstraat 19 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 237C
Dominique VAN DE VIJVER heeft op 6 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).
 

OMV/43/18 (OMV_2018035032) - Grimbergsesteenweg 139 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 229K4
Muhammed ÇANTA heeft op 23 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien en heraanplanten van bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/66/18 (OMV_2018043493) - Brusselsesteenweg 15 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 195D7
Ward BROUWERS heeft op 11 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en bekleden van de gevels met steenstrips. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant/ vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/84/18 (OMV_2018049148) - Wolvertemsesteenweg 116 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190W12
de heer Ardit STRUGA heeft op 24 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van verlichte reclame aan de voorgevel (regularisatie). Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/107/18-MEL (OMV_2018059608) - Tangedallaan 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 282Z

Nicolas GREANT heeft op 18 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuw verhoogd terras. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/57/18 (OMV_2018035871) - Driesstraat 34 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 144E
de heer Patrick CALDERS heeft op 30 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een bestaand tuinhuis en het bouwen van een bijgebouw met een oppervlakte van ongeveer 143 m². Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/28/18 (OMV_2018015512) - Rijkenhoekstraat 80 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 130S, 130R, 131C, 132E, 134H, 138/2 E, 139F, 139G, 140A, 141B, 142C en 143
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW en mevrouw Sara HEYVAERT heeft op 8 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verharden van een veldweg en het oprichten van een overdekte opslagruimte. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 6 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/34/18 (OMV_2018031559) - de Villegas de Clercampstraat 168 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 130D
Amina AIT EL HAJ heeft op 16 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een autostaanplaats in de achteruitbouwstrook. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/78/18 (OMV_2018047651) - Kareelbakkerijstraat 18 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 349E3
de heer Lorenzo Marcello BELLAVIA heeft op 19 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/120/18 (OMV_2018066220) - Poddegemstraat 83 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 254X
mevrouw Nancy LACROIX heeft op 1 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 7 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/10/18 (OMV_2018016340) - Dorekesveld 27 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 209F3
Kenny DESMET heeft op 13 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een autostaanplaats in de voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 mei 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/56/18 (OMV_2018036046) - Gerselarendries 27 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nrs. 37E, 37H en 37G
de heer Patrick FRANQUI heeft op 29 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een showroom. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/130/18 (OMV_2018071771) - Dokter Carlierstraat 23 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 514S2
Christiana Coleta VAN STEENWINCKEL heeft op 12 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de voorgevel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 8 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/88/18 (OMV_2018051011) - Pastoor D.J.Delestréstraat 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 16Z2
Maxime TASSIER heeft op 27 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de voortuin. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/132/18 (OMV_2018062094) - Borrekensveld te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 129K5
Marleen Mertens namens Gemeente Grimbergen heeft op 13 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het rooien en heraanplanten van bomen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juli 2018.(dag na aanplakking).

OMV/63/18 (OMV_2018041364) - Hof ter Weerdestraat 78 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 157N4
Régine Francine VAN ESBEEN heeft op 6 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van 2 autostaanplaatsen in de voortuin met grasdallen. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 10 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/136/18-MEL (OMV_2018075095) - Keienberglaan 50 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 190K23
de heer Jeroen COENEGRACHT heeft op 19 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een aanbouw. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 12 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/82/18 (OMV_2018049411) - Berkenlaan 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 73F6
de heer Patrick Joseph BOUTEILLER heeft op 24 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 5 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/72/18 (OMV_2018038854) - Drukkersteeg 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 388H2
stefan Spiliers namens MATEXI PROJECTS heeft op 16 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een vergunde woning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 14 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/92/18 (OMV_2018050977) - Brusselsesteenweg 144 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 245X2
Stefan Spiliers namens MATEXI PROJECTS heeft op 4 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Braban tvanaf 14 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/53/18 (OMV_2018014806) - Houtkaai 0 te - afdeling 1 sectie 0 nrs. 00, sectie B nrs. 269N, 283C en 284H
Peter Verhaeghe namens FLUXYS BELGIUM heeft op 29 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundig ehandelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het vervangen van een deel van de ondergrondse aardgasvervoerleidingen. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door de Vlaamse Overheid d.d.10 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Vlaamse regering vanaf 19 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/18/18 (OMV_2018019110) - Romeinsesteenweg 468 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 521F
Carine van bever namens KBC VERZEKERINGEN heeft op 27 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bestaande luifel + het schilderen van een deel van de gevel. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 juni 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 20 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/79/18 (OMV_2018047770) - Azalealaan 22 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117N3
de heer Tijs MAGNUS heeft op 20 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een driegevelwoning. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 18 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/39/18 (OMV_2018034255) - Spekveld 2 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 310H
Kevin en Kim SERGEANT - VAN CROMBRUGGEN heeft op 21 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Na het doorlopen van de gewone procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant vanaf 19 juli 2018 (dag na aanplakking).

OMV/116/18-MEL (OMV_2018051080) - Gerselarendries 60 te 1850 Grimbergen - afdeling 1 sectie B nrs. 45K, 45N2 en 46H
 
Hendrik De Backer namens CARROSSERIE DE BACKER heeft op 29 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een carroserieherstelwerkplaats met 3 hefbruggen en een spuitcabine. Na het doorlopen van de vereenvoudigde procedure werd de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 juli 2018. U kan beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen vanaf 19 juli 2018 (dag na aanplakking).