Besluiten Burgemeester Corona

Besluit van de burgemeester – 29 september 2020

Opheffen van het besluit van 3 augustus "Bevel tot het invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone rondom de Piereman".

Besluit van de burgemeester – 3 augustus 2020

Bevel tot het invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone rondom de Piereman - Aanpassing van het besluit van de burgemeester van 29 juli 2020.

 

Besluit van de burgemeester – 22 juli 2020


Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, het belang van de publieke veiligheid, de vraag van het publiek naar meer éénduidigheid en het stijgend aantal besmettingen van COVID-19, wordt iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof bij het bezoeken van publieke evenementen op het grondgebied Grimbergen, zoals (maar niet beperkt tot):

- markten en rommelmarkten;
- kermissen;
- braderieën, jaarmarkten;
- sportwedstrijden (bv. wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden);
- optredens.
 
Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Bij een consumptie ter plaatse (bv. in de cafetaria van de sporthal, aan een eetkraam, op een terras) gelden de vigerende coronamaatregelen voor de horeca.

Personen die geen mondmasker dragen, worden niet toegelaten tot het gebouw, de infrastructuur en/of het publieke evenement.

Bovenstaande beslissing sluit niet uit dat, in geval van moeilijkheden bij de handhaving van de openbare orde, het evenement wordt stilgelegd, naar de toekomst toe voor bepaalde duur wordt verboden, noch dat de betrokken gebouwen of infrastructuur onmiddellijk en voor bepaalde duur gesloten wordt.
 
De duur van deze maatregelen zal in geen geval deze van de federale fase m.b.t. het noodplan overstijgen.
 
De gezondheidssituatie wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Dit betekent dat een terugkeer naar striktere of minder strikte maatregelen nooit uitgesloten is.