Besluiten Gouverneur Corona

Vanaf 9 juni 2021: opheffing besluit provinciegouverneur van 4 november 2020

Opheffing van het politiebesluit omwille van

  • de versoepelingen die reeds werden doorgevoerd (organisatie van activiteiten buiten en de heropening van de  horeca) en met de nog komende versoepelingen (zoals voorzien in het zomerplan);
  • enkele maatregelen van het politiebesluit zijn ondertussen opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020;
  • heel wat maatregelen zijn ondertussen ingeburgerd.

Besluit provinciegouverneur over de mondneusmaskerplicht - 4 november 2020

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan,  is het voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Zo kan u voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen waar deze verplichting geldt.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht op volgende plaatsen of gelegenheden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant:

• In alle voor publiek toegankelijke gebouwen;
• Op alle markten;
• In de recyclageparken;
• Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00.