Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Besluiten van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf

Raad van Bestuur van 28 augustus 2019

Besluit "Kennisname van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Voorstel", gepubliceerd op 6 september 2019.