Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Besluitenlijsten college van burgemeester en schepenen en vast bureau

Bekendmaking besluitenlijsten

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om de besluiten van een aantal van hun politieke organen op een lijst te publiceren op hun website binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.

Oktober 2019

College van burgemeester en schepenen

Klik hier om de besluitenlijst

Vast bureau

Klik hier om de besluitenlijst

Inzage/afschrift besluit

Klik HIER voor meer informatie.

Klacht tegen besluiten

Klik HIER voor meer informatie.