Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bestuur

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In onze gemeente bestaat de raad uit 11 raadsleden die verkozen worden voor een periode van zes jaar. De raad vergadert maandelijks. Het openbaar gedeelte kunt u als toehoorder bijwonen.