Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken


Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.
Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.


Voorwaarden
 • U hebt de Belgische nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.
Procedure
U kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij uw gemeente.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen via telefoon 02 260 12 11 of via email DG_bevolking@grimbergen.be.

Wat mee te nemen
Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

   • sociale doeleinden
   • mutualiteit
   • pensioen
   • dienst van mindervaliden