Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bewonersbrieven 2018

Jaarlijks zendt de gemeente verschillende bewonersbrieven uit naar delen van de bevolking over werken in hun straat, tijdelijk gewijzigde parkeer- of verkeersituaties enzovoort.

Hieronder kunt u de meest recente bewonersbrieven nalezen.

(Deze pagina staat online sinds 02/08/2018)

Openbare Werken

Werken Grimbergen

Asfalteren Grote Kerkvoetweg 20181204

Werken Nekkerbos 20181005

Asfalteringswerken Groot Molenveldlaan 20180807
Update 13/08/2018: Door onvoorziene omstandigheden kan de aannemer deze werken niet op het geplande tijdstip uitvoeren. Er zal een nieuwe datum vastgelegd worden. De bewoners worden met een bewonersbrief geïnformeerd.

Asfalteringswerken Zevensterre 20180829
Asfalteringswerken Zevensterre 20180807
Update 13/08/2018: Door onvoorziene omstandigheden kan de aannemer deze werken niet op het geplande tijdstip uitvoeren. Er zal een nieuwe datum vastgelegd worden. De bewoners worden met een bewonersbrief geïnformeerd.
Update 27/08/2018: Nieuwe voorziene startdatum voor deze werken is 3/09/2018

Wegenis- en rioleringswerken in de Winkelveldstraat 20180718
Update 02/08/2018: door onvoorziene omstandigheden zullen deze werken later starten, de bewoners worden nog geïnformeerd per brief. Die brief wordt na bedeling ook hier online gezet.
Wegenis- en rioleringswerken in de Winkelveldstraat 20181002
Wegenis- en rioleringswerken in de Winkelveldstraat 20181004 (bewonersbrief aannemer)

Werken nutsmaatschappijen Wolvertelsesteenweg 20180903 (bewonersbrief aannemer)
Werken nutsmaatschappijen Wolvertemsesteenweg fase 2 - 2018114 (bewonersbrief aannemer)

Werken Populierendal 20181005 (bewonersbrief afkoppelingsdeskundige)
Op volgende data kunnen bewoners de keuringen laten plaatsvinden: 22/10 - 16/11 - 20/11 - 28/11
Wegeniswerken Roostbaan 20190109


Werken Wolvertemsesteenweg 20181112 (Bewonersbrief Eandis)
Werken Bakkerstraat Lagesteenweg Beiaardlaan 20180618 (Bewonersbrief Eandis)
Werken Bakkerststraat Lagesteenweg Beiaardlaan Wolvertemsesteenweg Stationstraat 20180529 (bewonersbrief Eandis)

Werken Strombeek-Bever


Werken GBS 't Villegastje Schoolstraat mobiele kraan 20181109 (bewonersbrief aannemer)

Werken Ringtrambus Sint-Annalaan 20181025 (bewonersbrief Werkvennootschap)

Werken Sint-Amansplein 20180808 (bewonersbrief aannemer)
Werken Wemmelsestraat 20180808 (bewonersbrief aannemer)
Werken Acacialaan - rooien bomen 20181002

Voor informatie over de werken aan de Sint-Annalaan (RingTramBus), ga naar https://www.werkenaandering.be/nl/sint-annalaan

Werken Humbeek

Wegenis- en rioleringswerken toegangsweg sportinfrastructuur Humbeek 20181026

Werken Verbande Brug

Werken Verbrande Brug 20181211 (bewonersbrief aannemer)

Werken Verbrande Brug 20180822 (bewonersbrief aannemer)
Werken Verbrande Brug 20180626 (bewonersbrief aannemer) 
Werken Verbrande Brug 20180507 (bewonersbrief aannemer)