Bezoekregeling Ter Biest - corona

Bezoekregeling april 2021 

De bezoeker meldt zich aan bij het onthaal. Bij het binnenkomen in Ter Biest en in de gangen dient u steeds een chirurgisch mondmasker te dragen. Op de kamers adviseren we het dragen van een mondmasker zowel bij bewoner als bij bezoeker.

Bezoek op de kamer

 • Elke bewoner kan 2 knuffelcontacten (nauwe contacten) hebben.
 • Deze 2 bezoekers kunnen wisselen iedere 14 dagen. Ze mogen wel niet samen aanwezig zijn op de kamer (ter bescherming van de bezoekers).
  Graag onderling goed af te spreken en wijzigingen te melden aan animatie@grimbergen.be.

Contacten buiten en wandelingen

 • De bewoner kan gaan wandelen met zijn/haar knuffelcontact en/of met de extra contacten.
  De knuffelcontacten kunnen de bewoner tijdens de bezoekuren zelf ophalen op de kamer om te gaan wandelen.
  De extra contacten dienen zich tijdens de bezoekuren te melden aan de ingang en vrijwilliger/personeel brengt dan de bewoner naar de ingang.

 • Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen, kunnen ook buiten de bezoekuren afspreken met hun bezoekers.

 • Kan een bewoner die niet zelfstandig naar buiten kan, ook buiten de bezoekuren een wandeling maken met het knuffelcontact/extra contact ?
  Ja, dit kan op weekdagen. Graag op voorhand dan een telefoontje of mail naar animatie@grimbergen.be.

 • Stel: een dochter van een bewoner (knuffelcontact) komt graag samen met kleinkind(eren) op bezoek. Kan dit?
  Ja dat kan buiten. De dochter mag de bewoner op de kamer gaan halen en kunnen dan zo een wandeling maken samen met (de) kleinkind(eren).

 • De bewoner kan buiten met maximaal vier personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) samenkomen, maar wel op een veilige afstand en met het dragen van een chirurgisch mondmasker. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt.

Verlaten van het woonzorgcentrum

Bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Bijvoorbeeld een winkelbezoek kan, een bezoek thuis bij een knuffelcontact is zeker mogelijk.  (cf. de nationale richtlijnen inzake het aantal contacten).

Bv. Bewoner kan op bezoek gaan bij dochter thuis.
- Contact binnenshuis is dan alleen met het knuffelcontact nl. de dochter
- Contact buitenshuis bv op het terras van de dochter mag met 4

De bezoekmomenten

 • Bezoeken zijn iedere dag mogelijk van 13 u.-16.45 u.
 • Avondbezoeken kunnen op dinsdag en vrijdagavond 17.30 u-19 u.

Aanpassingen bezoekregeling:

 • - Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek altijd onbeperkt mogelijk qua aantal bezoekers en frequentie.
 • - Ook bij bewoners met dementie werken we een aangepaste bezoekregeling uit indien u dit wenst.

Richtlijnen bij het bezoek blijven als volgt:

 • Zowel de bewoner als de bezoeker dragen een chirurgisch mondmasker. Dit blijft aan tijdens het bezoek en het wandelen. Het mondmasker van de bewoner hangt naast de deur.
 • De bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen en meldt zich aan bij de onthaalvrijwilliger.
 • De bezoeker mag niet ziek zijn en moet 14 dagen voor het bezoek symptoomvrij zijn van Covid-19.
 • Bezoek enkel de bewoner die je mag bezoeken, bezoek aan andere bewoners is (nog) niet toegestaan.
 • We vragen aan de bezoekers om niet te wandelen in het gebouw of naar gemeenschappelijke ruimten te gaan (zithoeken, bewonersrefter, …). Dit om het kruisen van bewoners/families van andere gangen te vermijden.

Geniet van de bezoeken en wandelingen


Voor verdere vragen: dienst animatie of directeur Leen Van den Troost