Bezoekregeling Ter Biest - corona

Vanaf donderdag 25 februari 2021 wijzigt de bezoekregeling.

Zorg en Gezondheid paste de bezoekregeling aan volgens de nationale richtlijnen voor alleenstaanden.

Wat kan vanaf donderdag?

 • elke bewoner kan 2 knuffelcontacten (nauwe contacten) hebben. Deze 2 bezoekers mogen wisselen iedere 14 dagen en mogen niet samen aanwezig zijn op de kamer. Gelieve onderling goed af te spreken en wijzigingen te melden aan animatie@grimbergen.be. Deze bezoeken blijven doorgaan op de kamer.
 • In de buitenlucht is het toegelaten om met maximaal vier personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt.
 • Bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Bijvoorbeeld een winkelbezoek kan, een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd niet (cf. de nationale richtlijnen inzake het aantal contacten).
 • Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek altijd onbeperkt mogelijk qua aantal bezoekers en frequentie.

 

De bezoekmomenten

 • Bezoeken zijn iedere dag mogelijk van 13 u.-16.45 u.
 • Avondbezoeken kunnen op dinsdag en vrijdagavond 17.30 u-19 u.

 

Praktische uitwerking van de wandelingen/contacten in buitenlucht:

 • Tijdens de bezoekuren kan de bewoner dus gaan wandelen met zijn/haar knuffelcontact en/of met de extra contacten.
 • De knuffelcontacten kunnen de bewoner tijdens de bezoekuren zelf ophalen op de kamer om te gaan wandelen.
 • De extra contacten kunnen de bewoners niet ophalen op de kamers. Zij dienen zich tijdens de bezoekuren te melden aan de ingang en vrijwilliger/personeel brengt dan de bewoner naar de ingang . 
 • Bewoners die zelfstandig naar buiten kunnen, kunnen ook buiten de bezoekuren afspreken met hun bezoekers.

 

Kan de bewoner, die niet zelfstandig naar buiten kan, een wandeling maken met het knuffelcontact/extra contact buiten de bezoekuren?

Ja, dit kan op weekdagen . Graag op voorhand dan een telefoontje of mail naar animatie@grimbergen.be.

Stel een dochter van een bewoner (knuffelcontact) komt graag samen met kleinkind op bezoek. Kan dit?

Ja dat kan buiten. De dochter mag de bewoner op de kamer gaan halen en kunnen dan zo een wandeling maken samen met de kleinkind.


Richtlijnen bij het bezoek blijven als volgt:

 

 • Zowel de bewoner als de bezoeker dragen een chirurgisch mondmasker. Dit blijft aan tijdens het bezoek en het wandelen. Het mondmasker van de bewoner hangt naast de deur.
 • De bezoeker ontsmet de handen bij het binnenkomen en meldt zich aan bij de onthaalvrijwilliger.
 • De bezoeker mag niet ziek zijn en moet 14 dagen voor het bezoek symptoomvrij zijn van Covid-19.
 • Bezoek enkel de bewoner die je mag bezoeken, bezoek aan andere bewoners is (nog) niet toegestaan.
 • We vragen aan de bezoekers om niet te wandelen in het gebouw of naar gemeenschappelijke ruimten te gaan (zithoeken, bewonersrefter, …). Dit om het kruisen van bewoners/families van andere gangen te vermijden.