Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bestemmingsplan met (bouw)voorschriften voor een bepaald gebied. Wanneer er een streek-, gewest- of algemeen plan (APA) bestond, diende het BPA zich hiernaar te richten. BPA's worden niet meer opgemaakt maar de bestaande blijven wel geldig tot ze vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Downloads