De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat opgemaakt wordt door de gemeente ter verfijning van het gewestplan. Het legt de bestemming vast en welke activiteiten en inrichtingen er mogelijk zijn voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Op het grondgebied van de gemeente Grimbergen een 20-tal BPA's van toepassing zijn.

BPA Beigem: K.B. d.d. 16/07/1959; herzien: M.B. d.d. 16/11/1999

BPA nr. 1 Prinsengoed: K.B. d.d. 25/11/1960; herzien: M.B. d.d. 03/05/1984
BPA nr. 2 Sint Servaasveld: K.B. d.d. 20/11/1961; herzien M.B. d.d. 07/09/2004
BPA nr. 7 Wijk Borgt: K.B. d.d. 27/10/1967;
BPA nr. 11 Tangedal – Groot Molenveld: M.B. d.d. 20/07/1994
BPA nr. 22 Prinsenbos – Grimbergen: K.B. d.d. 18/10/1977; herzien: M.B. d.d. 14/09/2006
BPA nr. 35 Blommendaele – Strombeek: M.B. d.d. 25/03/1983
BPA nr. 36 Verbrande Brug (bedrijvenzone langs zeekanaal): M.B. d.d. 22/03/1995
BPA nr. 42 Diepe Kanten (nieuwe Borgt): M.B. d.d. 25/01/1996
BPA nr. 43 Kloosterweide – Strombeek: M.B. d.d. 24/08/1999
BPA nr. 44 Heienbeek (dorp Verbrande Brug): M.B. d.d. 24/05/1996
BPA nr. 46 Groot-Molenveld: M.B. d.d. 08/07/1997
BPA nr. 47 Domein Keikens: M.B. d.d. 18/06/2002
BPA nr. 48 Potaerde (bedrijvenzone Douwe Egberts): M.B. d.d. 17/01/2000; herzien: M.B. d.d. 12/02/2003
BPA nr. 49 School Humbeek en omgeving: M.B. d.d. 27/05/2005

BPA nr. 1 J. Van Elewijckstraat – Strombeek: K.B. d.d. 20/11/1961; 1ste herziening: K.B. d.d. 08/12/1970; 2de herziening: M.B. d.d. 24/08/2006
BPA nr. 2 Nieuwelaan – Strombeek: K.B. d.d. 29/06/1964; 1ste herziening: M.B. d.d. 09/07/1997; 2de herziening: M.B. d.d. 07/09/2006
BPA nr. 3 Strombeek: K.B. d.d. 19/03/1964; herzien: M.B. d.d. 24/08/2006
BPA nr. 4 Strombeek: K.B. d.d. 17/05/1968; 1ste herziening: M.B. d.d. 14/07/1982; 2de herziening: M.B. d.d. 29/09/1989

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: M.B. d.d. 13/06/2007.

Overzichtskaart van de BPA's in Grimbergen