Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat opgemaakt wordt door de gemeente ter verfijning van het gewestplan. Het legt de bestemming vast en welke activiteiten en inrichtingen er mogelijk zijn voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Op het grondgebied van de gemeente Grimbergen zijn een 20-tal BPA's van toepassing.

BPA Beigem: K.B. d.d. 16/07/1959; herzien: M.B. d.d. 16/11/1999

BPA nr. 1 Prinsengoed: K.B. d.d. 25/11/1960; herzien: M.B. d.d. 03/05/1984
BPA nr. 2 Sint Servaasveld: K.B. d.d. 20/11/1961; herzien M.B. d.d. 07/09/2004
BPA nr. 7 Wijk Borgt: K.B. d.d. 27/10/1967 (niet geldig voor het deel gelegen in natuurgebied volgens gewestplan, MB 24/11/2000);
BPA nr. 11 Tangedal – Groot Molenveld: M.B. d.d. 20/07/1994
BPA nr. 22 Prinsenbos – Grimbergen: K.B. d.d. 18/10/1977; herzien: M.B. d.d. 14/09/2006
BPA nr. 35 Blommendaele – Strombeek: M.B. d.d. 25/03/1983
BPA nr. 36 Verbrande Brug (bedrijvenzone langs zeekanaal): M.B. d.d. 22/03/1995
BPA nr. 42 Diepe Kanten (nieuwe Borgt): M.B. d.d. 25/01/1996
BPA nr. 43 Kloosterweide – Strombeek: M.B. d.d. 24/08/1999
BPA nr. 44 Heienbeek (dorp Verbrande Brug): M.B. d.d. 24/05/1996
BPA nr. 46 Groot-Molenveld: M.B. d.d. 08/07/1997
BPA nr. 47 Domein Keikens: M.B. d.d. 18/06/2002
BPA nr. 48 Potaerde (bedrijvenzone Douwe Egberts): M.B. d.d. 17/01/2000; herzien: M.B. d.d. 12/02/2003
BPA nr. 49 School Humbeek en omgeving: M.B. d.d. 27/05/2005

BPA nr. 1 J. Van Elewijckstraat – Strombeek: K.B. d.d. 20/11/1961; 1ste herziening: K.B. d.d. 08/12/1970; 2de herziening: M.B. d.d. 24/08/2006
BPA nr. 2 Nieuwelaan – Strombeek: K.B. d.d. 29/06/1964; 1ste herziening: M.B. d.d. 09/07/1997; 2de herziening: M.B. d.d. 07/09/2006
BPA nr. 3 Strombeek: K.B. d.d. 19/03/1964; herzien: M.B. d.d. 24/08/2006
BPA nr. 4 Strombeek: K.B. d.d. 17/05/1968; 1ste herziening: M.B. d.d. 14/07/1982; 2de herziening: M.B. d.d. 29/09/1989

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: M.B. d.d. 13/06/2007.

Overzichtskaart van de BPA's in Grimbergen