Bladkorven

Wat mag er in een bladkorf?

Je mag in deze bladkorven de bladeren van de straatbomen verzamelen. Op die manier draag je bij aan de netheid van jouw buurt en begaanbare voet- en fietspaden. De plaatsing, het tijdstip van plaatsing en de verwijdering van de bladkorven is gekoppeld aan de straatbomen. Bij vaststelling van misbruik zullen we genoodzaakt zijn om de korven weg te halen.

Geen tuinafval

Tijdens het vorige jaar merkten de gemeentelijke diensten op dat er in enkele bladkorven tuinafval afkomstig van privédomeinen werd achtergelaten. Dit is niet toegestaan. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor het verzamelen van bladeren afkomstig van de straatbomen. Bladkorven waarin ander (tuin)afval dan de bladeren van de straatbomen wordt gedeponeerd, worden niet geledigd en worden volledig verwijderd. Het is dus in ieders belang dat de bladkorven voor de juiste doeleinden worden gebruikt.

Tuinafval mag je verwerken in de tuin (thuiscomposteren), meegeven met de huis-aan-huis inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en/of meegeven met de inzameling van snoeihout. Ook kan je dit aanbieden op het recyclagepark. Ieder jaar krijgt elk gezin een krediet van 25 euro voor recycleerbare afvalsoorten. Moest je deze tot hiertoe nog niet hebben gebruikt, is dit het moment.

Door het verzamelen van de bladeren in de bladkorven vereenvoudig je de inzameling door de gemeentelijke diensten en zorgen we samen voor een propere en veilige leefomgeving.