Start bodemsanering vijverzone Cokeries du Brabant

In de tweede helft van augustus starten de bodemsaneringswerken aan de vijverzone van de voormalige cokesfabriek ‘Cokeries du Brabant'.


DEME Environmental, een aannemer gespecialiseerd in bodemsaneringswerken, pakt de werken aan in twee grote fases om de aanwezige dieren altijd een geschikte leefomgeving te kunnen bieden:

 • FASE 1: noordelijk deel vijverzone (nu)
  Hierbij een overzicht van de planning voor de rest van dit jaar: 

  • Augustus
   In de tweede helft van augustus start de aannemer met de inrichting van de werf. Bomen en andere begroeiing worden verwijderd. Dat is nodig om de graafwerken mogelijk te maken. Bomen die de graafwerken niet hinderen, blijven staan.

  • Eerste helft september
   Er wordt een dam aangelegd in het midden van de vijver. Het noordelijk deel van de vijver wordt drooggezet. De aanvoer van grond voor de dam gebeurt niet via de Gaston Devoswijk, zoals oorspronkelijk voorzien. Voor de aanleg van de dam werken we binnen de bestaande betonnen afsluiting. Vrachtverkeer in de Gaston Devoswijk wordt op die manier vermeden.

  • Midden september – midden oktober
   De vervuilde grond rond de vijver wordt weggegraven en tijdelijk opgeslagen op het braakliggend terrein ten noorden van Caterpillar. Daar wordt de grond gecontroleerd voordat hij op bestemming wordt gebracht om daar gereinigd of gestort te worden.

  • Eind oktober – eind december
   Het weggraven van de vervuilde grond in de vijverzone is voltooid. De vervuilde grond, die op het terrein ten noorden van Caterpillar ligt opgeslagen, wordt verder afgevoerd.
   De vijverzone wordt opnieuw aangevuld met propere grond. Er worden bomen geplant en er gebeurt groenaanleg in de gesaneerde zone rond de vijver, zodat de natuur zich hier opnieuw kan herstellen. De dam wordt in het midden onderbroken en het noordelijk vijverdeel wordt gecontroleerd gevuld met water, zodat de vijver weer één geheel vormt.

  • De voortzetting van de werken vanaf 2023 kan je hier volgen.


 • FASE 2: zuidelijk deel vijverzone (over 3 jaar)

Gezondheid

De verontreiniging heeft bij normaal gebruik van de terreinen en de omliggende percelen geen gevolgen voor de gezondheid. Echter, is het niet toegelaten om grondwater op te pompen in de omgeving van de voormalige fabriek en mag je het grondwater niet gebruiken als drinkwater voor mens of dier of om gewassen te besproeien.

Beperkte hinder

Gezien het om graafwerken gaat, is geluidshinder in de omgeving niet uitgesloten. Ook geurhinder is mogelijk, aangezien de grond vervuild is met teer. Vanzelfsprekend doet de aannemer er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Vragen of klachten

Heb je vragen over de werken of ondervind je op een of andere manier last? Klop dan aan bij projectleider Joris Nuijens: Nuijens.Joris@deme-group.com

Bron en meer info: www.vlaamsewaterweg.be/cokeries_du_brabant

Vragen of klachten: Nuijens.Joris@deme-group.com 

Bewonersbrief: zie link onderaan

Gepubliceerd op dinsdag 2 aug. 2022 om 18.53 u.