Boechoutlaan: werken in opdracht van Eurofiber in de Boechoutlaan tussen de Temsesteenweg en de Temselaan. Werken starten vanaf en tussen 22/04/24 en 25/05/24

In opdracht van Eurofiber dienen er werken uitgevoerd te worden in de Boechoutlaan tussen de Temsesteenweg en de Temselaan. De werkput is gelegen in het voetpad en een gedeelte van de rijbaan. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien.

Overzicht:

  • in de Boechoutlaan tussen de Temsesteenweg en de Temselaan daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) zal een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien ter hoogte van de werfzone. Een snelheidsbeperking van 50 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone. De afslagstroken tussen de Temsesteenweg en Temselaan zullen tijdelijk worden omgevormd tot een rijstrook voor verkeer komende van de Temsesteenweg en rijdende richting de Temselaan;
  • in de Temsesteenweg zal er gewerkt worden langs beide zijden, gedeelte tussen Procter & Gamble en het Strombeek Business Park. Een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone. Ter hoogte van de werfzone zal het verkeer geregeld worden aan de hand van voorrangsregeling;
  • er wordt beperkt √©√©nrichtingsverkeer ingesteld in de Temselaan rijdende richting Romeinsesteenweg;
  • het verkeer op het kruispunt Temselaan - Boechoutlaan zal geregeld worden aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.