Bomencharter - Registreer jouw boom!

 

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om bijkomende bomen aan te planten op het grondgebied van de gemeente. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024 en wordt op die manier maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen. Het is een burgerinitiatief dat ontstaan is in Vlaams-Brabant en ondertussen opvolging krijgt in heel Vlaanderen. Het Bomencharter past binnen het Burgemeestersconvenant, dat streeft naar 40 % minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Net als 176 andere lokale besturen schaart ook gemeente Grimbergen zich achter het Vlaamse Bomencharter. In augustus 2020 engageerde de gemeente zich om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen met als doel om deze legislatuur zoveel mogelijk bijkomende bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming. 

Na 2 lange coronajaren volgde op 14 maart 2022 de plechtige ondertekening in Puurs (foto's onder: David Legrève,  foto rechts: Kaat Igo).

Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 7.968 bomen. Dit cijfer omvat o.a. geboortebomen, bomen aangeplant i.s.m. de Bûûmplanters, het Regionaal Landschap Groene Corridor, de Bosgroep Vlaams-Brabant, Natuurpunt Grimbergen, scholen … 

Het streefdoel is om zoveel mogelijk bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de gemeente, maar we kunnen deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren. Daarom rekenen we op de hulp van natuurverenigingen, bedrijven, scholen en individuele burgers! 

In het nieuwe park onder het vliegveld, waarvan de aanleg door de Vlaamse Landmaatschappij gepland is voor dit najaar, zullen ook heel wat bijkomende bomen worden aangeplant.

Ook jouw boom telt!

Inwoners die sinds 1 januari 2019 bijkomende bomen (geen heraanplantingen!) hebben aangeplant op hun gronden, mogen dit melden via omgevingsbeleid@grimbergen.be met vermelding van:

  • soort boom
  • aantal bomen
  • datum aanplanting

want elke boom telt!

 
Heb jij gronden die in aanmerking komen voor bebossing, laat het ons dan zeker weten! Wij brengen jou in contact met instanties die jou verder op weg helpen.