Bomen rooien

Bomen moeten soms gekapt worden, vanwege de veiligheid, om ruimte te geven aan andere bomen of voor ruimtelijke ontwikkeling.

Zieke of dode bomen

Bomen die ernstig ziek of dood zijn vormen een veiligheidsrisico, omdat ze kunnen omvallen bij een storm of omdat er takken kunnen afbreken.

De klimaatverandering, waar we steeds meer mee te maken krijgen, heeft invloed op de condities van bomen. Andere redenen voor een slechtere conditie van bomen zijn onder meer de leeftijd en standplaats.

Controle

Alle gemeentelijke bomen worden jaarlijks gecontroleerd om zeker te zijn dat ze de veiligheid in de buurt kunnen waarborgen. Ook gaan we na of de boom gesnoeid moet worden. Zo houdt de gemeente de kwaliteit van de bomen in de gaten. 

Nieuwe boom planten

Als er toch bomen gekapt moeten worden, vervangen we die door een nieuwe boom. Dat kan echter niet altijd: vanwege andere bomen die in de onmiddellijke omgeving staan, maar ook door ondergrondse beperkingen zoals kabels en leidingen. In dat geval zoekt de gemeente een nieuwe locatie in hetzelfde gebied om een boom te planten. Hierdoor kan er soms dus enige tijd zitten tussen het verwijderen en het vervangen van de boom. 

Regelgeving en vergunningen - Bomen en hagen

Zie je een boom op het openbaar domein die een gevaarlijke situatie veroorzaakt? Meld dit meteen aan de dienst Groen & Openbare Reinheid. De betreffende boom zal dan zo snel mogelijk gecontroleerd worden en, indien nodig, zal de boom met spoed gekapt (= noodkap) worden.