Herfstvaccinatie

De werkzaamheid van de vaccins na basisvaccinatie neemt na een tijd af waardoor de kans om in het ziekenhuis te belanden toch weer toeneemt. Om dat de vermijden is het herfstvaccin voorzien.

De vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn intussen begonnen mensen uit te nodigen om zich in september en oktober te laten vaccineren tegen COVID-19. Al honderdduizenden uitnodigingen zijn intussen vertrokken. De eerste vaccins zullen op 12 september worden toegediend.

Meer info via: https://www.laatjevaccineren.be/herfstvaccinatie-blijf-je-beschermen-tegen-covid-19