Brede School

Brede School

Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Grimbergen hebben daarnaast ook maatschappelijke uitdagingen zoals sociale ongelijkheid, diversiteit, anderstaligheid en armoede een grote impact op hun leven. Kinderen en jongeren hebben heel wat competenties nodig om in deze realiteit hun weg te vinden. Maar die competenties verwerven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om afstemming en samenwerking zodat kinderen en jongeren optimaal gestimuleerd worden.De Brede School kan hierop een antwoord zijn.

Brede School wil via een duurzame, doelgerichte en gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren. Om de Brede Schoolwerking te stimuleren en te ondersteunen voorziet gemeente Grimbergen projectsubsidies voor basisscholen en hun partners uit de wijk, sport- en cultuurorganisaties. Met de projecten willen we een sluitend netwerk vormen waarbinnen kinderen en jongeren levenslang en levensbreed kunnen leren, optimale ontwikkelingskansen krijgen en een zinvolle vrijetijdsbesteding ontdekken.

Inlichtingen: dienst onderwijs onderwijs@grimbergen.be