Brocante en Kermis Beigem van 14/06/24 tot 16/06/24: instellen van verkeersmaatregelen.

Van 14 tot en met 16 juni 2024 zal de rommelmarkt en Brocante te Beigem doorgaan. Ingevolge deze markt en kermis dienen een aantal straten verkeersvrij gemaakt te worden en een parkeerverbod moet worden ingesteld. 

1)      KERMIS BEIGEM

 • Borden verbod parkeren en stilstaan
  • Worden geplaatst op 07/06/2024 met zelfklever: “ van 11/06/2024 vanaf 18.00 uur “
   • Parking Frituur op de Meerstraat tussen Rotsartlaan en Hof van Obbergenstraat
  • Worden geplaatst op 10/06/2024 met zelfklever: “van 13/06/2024 vanaf 06.00 uur”
   • Hof van Obbergenstraat langs beide zijden vanaf Zevensterre tot Meerstraat;
   • Hof van Obbergenstraat zijde pare nummers vanaf Beigemsesteenweg tot Zevensterre;
   • Beigemsesteenweg langs beide zijden van de rijbaan vanaf Daalstraat tot Obbergenkouter (omwille van de omleiding werken Veldkantstraat);
   • Obbergenkouter langs beide zijden van de rijbaan vanaf Beigemsesteenweg tot Zevensterre volledig kruispunt inbegrepen (omwille van de omleiding werken Veldkantstraat).
 • Nadarketting (over ganse lengte rijbaan, vanaf het moment dat de podiumwagen geplaatst wordt) + C3 (Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) + knipperlichten
  • Kruispunt Meerstraat – Hof van Obbergenstraat;
  • Kruispunt Hof van Obbergenstraat met Zevensterre.
 • Nadar met C3 (Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) + bord GIV (uitgezonderd plaatselijk verkeer) +F45 (doodlopende straat) + knipperlichten
  • Kruispunt Hof van Obbergenstraat met Beigemsesteenweg.
 • Bord C31b (verbod rechtsaf)
  • Voor het kruispunt Meerstraat – Hof van Obbergenstraat komende uit de richting van Grimbergen.
 • Bord C31a (verbod linksaf)
  • Voor het kruispunt Meerstraat – Hof van Obbergenstraat komende uit de richting van Humbeek;
  • Voor het kruispunt Zevensterre – Hof Van Obbergenstraat komende uit de richting van de kerk van Beigem.
 • Omdraaien Bord F41 (bord omleiding rechts naar omleiding links omwille van de werken in de Veldkantstraat)
  • Kruispunt Beigemsesteenweg – Daalstraat.
 • Nieuw plaatsen Bord F41 (bord omleiding rechts omwille van de werken in de Veldkantstraat)
  • Kruispunt Obbergenkouter - Beigemsesteenweg.
 • Nieuw plaatsen Bord F41 (bord omleiding links omwille van de werken in de Veldkantstraat)
  • Kruispunt Beigemsesteenweg - Obbergenkouter.
 • Verplaatsen van de Borden F41 (omleiding) die thans op het kruispunt Hof van Obbergenstraat met de Meerstraat staan naar het kruispunt Obbergenkouter met de Meerstraat omwille van de werken in de Veldkantstraat.

2)      BEIGEMSE BROCANTE

 • Borden verbod parkeren en stilstaan
  • Worden geplaatst op 10/06/2024 met zelfklever: “op 16/06/2024 vanaf 05.00 uur”
   • Beigemsesteenweg vanaf Parklaan tot Kruisstraat (beide zijden);
   • Beigemsesteenweg vanaf Meerstraat tot Parklaan (zijde pare nummers);
   • Gemeentehuisstraat (beide zijden);
   • Coppendries (beide zijden);
   • Molenstraat tussen Beigemsesteenweg en G. De Donderstraat (beide zijden);
   • Meerstraat (zijde onpare nummers);
   • Daalstraat vanaf Beigemsesteenweg tot Bunderstraat (zijde onpare nummers);
   • Gustaaf De Donderstraat (zijde onpare nummers);
   • Rotsartlaan (zijde pare nummers);
   • Parklaan (zijde onpare nummers, behalve de aan de voorziene parkeerplaatsen dwars ten opzichte van de rijbaan);
   • Klein Meerken (langs de zijden van de woningen, zodanig dat de voertuigen wel kunnen parkeren aan de zijden van het grasplein);
   • Kruisstraat vanaf Beigemsesteenweg tot Molenstraat (zijde pare nummers).
  • Worden geplaatst op 10/06/2024 met zelfklever: “vanaf 14/06/2024 om 08 u”
   • Hoek Coppendries – Beigemssesteenweg (30 m).
 • Nadarketting met bord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) en knipperlichten
  • Kruispunt Beigemsesteenweg – Parklaan;
  • Kruispunt Gemeentehuisstraat – Meerstraat;
  • Kruispunt Beigemsesteenweg – Kruisstraat – Meerstraat;
  • Kruispunt Molenstraat – Gustaaf De Donderstraat.
  •  
 • Nadar met C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) + bord GIV (uitgezonderd plaatselijk verkeer) + Bord F45 (doodlopende straat) + bord F35 (omleiding Links) + knipperlichten:
  • Kruispunt Zijpstraat – Nieuwenroodssesteenweg.
 • Nadar met C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) + bord F35 (omleiding Links) + knipperlichten
  • Kruispunt Zijpstraat – Spekveld.
 • Nadar met Bord F19 (éénrichtingsverkeer) + Bord F39 “Parkeerstraat tot 18 u”
  • Kruispunt Zijpstraat – Meerstraat – Kruisstraat.
 • Bord F35 (omleiding Rechts)
  • Kruispunt Molenstraat – Nieuwenroodsesteenweg;
  • Kruispunt Molenstraat – Spekveld.
 • Bord F19 (éénrichtingsverkeer)
  • Zijpstraat na kruispunt met Crenaertstraat;
  • Zijpstraat na kruispunt met Zijpstraat huisnummer 152;
  • Zijpstraat na kruispunt met Zijpstraat huisnummer 188.
 • Bord C1 (verboden richting)
  • Zijpstraat aan de overzijde van kruispunt met Crenaertstraat;
  • Zijpstraat aan de overzijde van kruispunt met Zijpstraat huisnummer 150;
  • Zijpstraat aan de overzijde van kruispunt met Zijpstraat huisnummer 188.
 • Bord D1 b (verplichting rechts afslaan)
  • Kruispunt Crenaertstraat – Zijpstraat;
  • Kruispunt Zijpstraat huisnummer 152  – Zijpstraat;
  • Kruispunt Zijpstraat huisnummer 186– Zijpstraat.
 • Over de ganse lengte van het huisnummer 388 van de Beigemsesteenweg nadars plaatsen met langs beide zijden Bord F39 “Voetgangers hier oversteken”.