Brug Humbeek Sas opnieuw twee maanden onderbroken

De brug van Humbeek Sas is in juli en augustus afgesloten voor alle verkeer.

Grimbergen, 8 MAART 2021- Omdat de aandrijving van de motoren aan de brug van Humbeek SAS moet vervangen worden, zal de brug tijdens de maanden juli en augustus voor alle verkeer afgesloten zijn. Alle betrokken partners hebben reeds overleg gepleegd en een plan uitgewerkt, analoog als bij de onderbreking van de brug in 2019.

In opdracht van de Vlaamse waterweg zal de elektromechanische aandrijving uit de Humbeeksasbrug te Humbeek in de zomer van 2021 vernieuwd worden. Dit naar analogie met de vernieuwing van de elektromechanische aandrijving van de Brielenbrug van Tisselt in de zomer van 2020. Het is ook dezelfde aannemer als bij de werken aan de Brielenbrug, waarbij alle werken op tijd waren afgerond. Ook werden de leerpunten uit de Brielenbrug (die de eerste 2 weken na ingebruikname een aantal maal tot een ongewenste uitval hebben geleid) meegenomen in de technische oplossing voor de werken aan de Humbeeksasbrug.

De werken starten op 6 juli en duren tot 5 september. ‘Eerst kan dan de kermis en de jaarmarkt van Humbeek SAS nog plaatsvinden en de werken zullen dan afgerond zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar’, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). De werken zullen in het weekend verder lopen. ’s Nachts wordt er niet gewerkt en door het lange daglicht zal er overdag in twee ploegen gewerkt worden. Dit alles biedt de hoogste garantie om op tijd klaar te zijn.

Tijdens die periode wordt de brug in haar hoogste stand vergrendeld en is ze niet toegankelijk voor het wegverkeer. De omliggende wegen blijven echter wel beschikbaar. ‘We zullen een identiek plan uitrollen zoals we gedaan hebben bij de werken aan de brug in de eerste helft van 2019. Toen werd de brug beschadigd door een aanvaring.’, aldus 1e schepen Roosen (N-VA). ‘Voor fietsers en voetgangers zal door de Vlaamse waterweg een veerdienst voorzien worden met een zelfde uurregeling als toen van kracht was, namelijk tussen 06u00 ’s morgens en middernacht. Ook de geplande omleiding zal identiek zijn aan het omleidingsplan dat in 2019 werd uitgerold. Dit plan heeft toen goed gewerkt en wat goed werkt kan opnieuw uitgerold worden’, aldus Roosen.

Zo zal er een omleidingstraject zijn voor het autoverkeer (<3,5 ton), hetgeen lokaal verkeer toelaat en een route voor het vrachtvervoer (>3,5 ton) met aanduidingen vanaf de E19 in Mechelen en de A12 in Londerzeel.

De Verbrande Brug ligt op de omleidingsroute en zal een belangrijke verbinding blijven tussen oost en west. Deze brug ligt al op het omleidingstraject voor twee andere infrastructuurwerken en zal dus nog intenser gebruikt worden. Er zullen eveneens aanpassingen gebeuren om alle sluipverkeer op het jaagpad aan de Oostvaartdijk te weren, waarbij enkel landbouwers doorgang zullen krijgen.

Gepubliceerd op maandag 8 mrt. 2021 om 11.34 u.