Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

co-vergiftiging

CO, een stille moordenaar in huis

Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, kan koolstofmonoxide (CO) gevormd worden. Koolstofmonoxide is het meest voorkomende giftige gas binnenshuis. Het is reuk-, kleur- en smaakloos.
Alle gasgeisers en alle verwarmingsketels (kolenkachels, mazoutkachels, gaskachels, petroleumkachels en centrale verwarmingstoestellen) kunnen CO-vergiftiging veroorzaken. Enkel bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.
In België worden elk jaar ongeveer 1200 mensen getroffen door een CO-vergiftiging, ongeveer 30 mensen sterven als gevolg van die vergiftiging.

Hoe herken je een CO-vergiftiging ?

Je krijgt hoofdpijn
Je gaat braken
Je kan flauwvallen
Je kan er zelfs van sterven
Langdurige blootstelling aan lage concentraties CO kan ook gezondheidseffecten veroorzaken zoals hardnekkige hoofdpijn, chronische vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen, duizeligheid, braken, misselijkheid
Omdat dit veel voorkomende klachten zijn, herken je ze niet altijd als een CO-vergiftiging.

Risico beperken:

Zorg voor voldoende verluchting (verluchtingsroosters, raam op kier, …) in elke kamer waar een toestel brandt.
Zorg dat de schoorsteen goed trekt, laat de schoorsteen elk jaar reinigen!
Laat gasgeisers en verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman.
Laat die toestellen regelmatig onderhouden.
Gebruik toestellen op de juiste manier, een 5-liter-gasgeiser is enkel geschikt voor gootsteen of wastafel, niet voor een douche of bad!
Petroleum, kerosine of gaskachels zonder schoorsteen gebruiken zuurstof uit de kamer en de verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht! Die toestellen mogen maximaal 1 uur aan een stuk branden! Zorg voor voldoende verluchting. Die toestellen zijn ongeschikt als hoofdverwarming!
In bepaalde gevallen kan je een premie krijgen van de Vlaamse overheid voor maatregelen om CO-gevaar te voorkomen.
Gele vlam, roetafzetting? Grote kans op CO-vorming!

Vensters of muren die bedekt zijn met damp (condensatie), wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrande gassen.

Let op signalen
Klachten bij meerdere personen tegelijk, klachten op bepaalde tijdstippen, afwijkend gedrag van kinderen of huisdieren kunnen erop wijzen dat er CO in de lucht is.

Let op de weersomstandigheden
Kijk extra uit bij mistig weer en windstilte. Het is belangrijk dat er dan extra verlucht wordt.

Wat doen als iemand een CO-vergiftiging heeft?
Open eerst ramen en deuren, schakel het toestel uit, breng de persoon uit de kamer en bel de huisarts. Bel 112 als de persoon bewusteloos is.

Meer info ?
In het gemeentehuis kan je de brochure CO een stille moordenaar in huis afhalen. Met een aantal praktische tips wordt in de brochure aangegeven wat je kan doen om een CO-vergiftiging te voorkomen.