Collectieve schuldenregeling

Wat?

Weegt de afbetaling van schulden zo zwaar door op uw budget dat het moeilijk wordt om te leven? Hebt u schulden en slaagt u er niet in om uw schuldeisers terug te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling. Dankzij de collectieve schuldenregeling kan u via een gerechtelijke procedure tot een akkoord komen met de schuldeisers en tijdens de afbetaling nog menswaardig leven. Deze regeling heeft voor- en nadelen die samen met u worden overlopen.

Wat hebt u nodig?

Breng de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan u hierbij helpen:

  • kopie identiteitskaart (eID)
  • recent bewijs van uw (vervangings)inkomen
  • overzicht van uw schulden

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet u misschien nog extra documenten meebrengen.

Voorwaarden en uitzonderingen

Om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling:

  • moet u structurele schulden hebben die u onmogelijk kan terugbetalen binnen een redelijke termijn
  • mag u geen handelaar, nv of bv zijn
  • mag u niet bewust uw schuldeisers benadeeld hebben
  • een oude collectieve schuldenregeling mag niet herroepen zijn. Is dit toch het geval? Dan komt u in de meeste gevallen gedurende vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling
  • bent u bereid te werken aan uw schuldenlast en uw bestedingspatroon

Contact

U kan dit zelf aanvragen door een verzoekschrift in te dienen bij de arbeidsrechtbank. Indien u nog graag extra info wenst of ondersteuning wil bij de aanvraag, neem dan contact op met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.

Procedure

Vraag een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift van de Arbeidsrechtbank (pdf) en dien dit in tweevoud in bij de Arbeidsrechtbank van Brussel. Het Sociaal Huis kan u hierbij helpen of u doorverwijzen. Kom persoonlijk langs. De informatie die u met ons deelt is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft) .

Link

http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/hulp-nodig/collectieve-schuldenregeling