College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur. Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen.

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en 7 schepenen en wordt bijgestaan door de algemeen directeur. Het college vergadert wekelijks op maandag. De burgemeester is de voorzitter.

 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar. Enkel een lijst van de genomen beslissing wordt per vergadering bekendgemaakt. U kan deze lijsten per vergadering terugvinden in de raadpleegomgeving of in het archief.

 

Indien u de besluiten wenst op te vragen, dient u dit te doen via een aanvraag tot openbaarheid van bestuur.

 

Samenstelling