Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen is een uitvoerend orgaan van de gemeente. Het komt nl. tussen in de uitvoering en afhandeling - administratief en technisch - van de vermelde beslissingen van de gemeenteraad behalve inzake de uitvoering van de gemeentelijke politieverordeningen die specifiek zijn opgedragen aan de burgemeester.

Naast deze uitvoeringsbevoegdheid voert het college van burgemeester en schepenen ook een aantal opdrachten uit van algemeen belang en heeft het - en dit is belangrijk - een aantal eigen bevoegdheden waardoor het op een zelfstandige basis kan deelnemen aan het bestuur van de gemeente.

De bevoegdheden van de leden van het college worden door de gemeenteraad in een huishoudelijk reglement vastgelegd. Eens dit reglement er is, zal u op deze pagina de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen kunnen terugvinden.