Aankoop van een compostbak of compostvat

Inhoud

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

De retributie voor de verkoop van middelen voor thuiscomposteren wordt als volgt vastgelegd:
- compostvat: 25 euro per stuk;
- compostbak: 50 euro per stuk;
- GFT-bakjes (15/20 liter): 2,5 euro (niet meer leverbaar, maar nog voldoende in stock);

Per adres in Grimbergen (met tuin) mag slechts 1 compostbak aangekocht worden. Aankoop van meerdere vaten is wel mogelijk.

Hoe een vat of een bak aankopen?
U kan een aanvraagformulier indienen via het digitaal loket op de gemeentelijke website. Klik hier.