Concessie frituur

Het gemeentebestuur geeft over de volgende vier standplaatsen voor de verkoop van frieten in concessie:

  • Sint-Amandsplein te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)
  • Meerstraat (Stationsplein) te 1852 Grimbergen (Beigem);
  • Van den Berghestraat (ingang sporthal) te 1850 Grimbergen (Borgt)
  • Parking Prinsenbos te 1850 Grimbergen

De standplaatsen worden afzonderlijk toegewezen aan de kandidaat standplaatshouder met de hoogst geboden prijs per standplaats.

De standplaatshouder is onderworpen aan de bepalingen van de concessieovereenkomst en moet ook bij zijn offerte een aantal documenten betreffende zijn uitbating indienen:

  • Zeer recent (max. 1 maand oud) uittreksel uit het strafregister
  • Een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, met vermelding van de vestigingsplaats
  • Een afschrift van het attest van aansluiting bij het R.S.Z.
  • Een medisch attest (max. 1 maand oud)
  • Bewijs van de nodige verzekeringen


De huidige concessies werden verleend met ingang van 1 april 2019 voor een periode van 9 jaar.