Coronamaatregelen

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, nemen we verschillende maatregelen.

Maatregelen Ministerieel besluit van 26 maart 2021

2021 03 26 MB.pdf448,9 Kb(pdf)

Geconsolideerde versie MB 2021 03 26.pdf644,3 Kb(pdf)

Het ministerieel besluit nam volgende maatregelen:

  • Samenscholingen van meer dan 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, zijn niet toegelaten.
  • Niet-essentiële winkels en dienstverlening kunnen hun activiteiten verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, leveren of via een systeem op afspraak, mits naleving van een aantal voorwaarden.
  • De niet-medische contactberoepen dienen te sluiten.
  • Telethuiswerk blijft verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit. De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld, het totaal aantal werknemers en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.
  • Maximaal 50 deelnemers mogen deelnemen aan statische betogingen die plaatsvinden op de openbare weg.
  • Van 3 tot en met 18 april en op 24 en 25 april 2021 wordt de capaciteit in de treinen beperkt zodat de preventiemaatregelen worden nageleefd.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met 25 april 2021, met uitzondering van

  • het verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het buitenland dat sinds 27 januari van kracht is. Dit laatste geldt (volgens MB  20 maart 2021) tot en met 18 april 2021.
  • Het verbod op niet-essentiële reizen uit derde landen, dat reeds voor 27 januari van kracht was en voortvloeit uit een gecoördineerde aanpak op Europees niveau, blijft ook na 18 april 2021 van kracht.

 

Maatregelen Ministerieel besluit 20 maart 2021

MB 2021 maart 21_1.pdf436,2 Kb(pdf)

Maatregelen Ministerieel besluit 29 januari 2021

MB 2021 01 29.pdf1,1 Mb(pdf)

Aanpassing maatregelen voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
van 1 februari tot 1 maart 2021.

2021 01 29 MB - buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.pdf327,9 Kb(pdf)

Verbaliseren indien nodig

De lokale politie van Grimbergen laat weten dat de sensibiliseringsperiode voorbij is. Bij inbreuken tegen de maatregelen, zal er geverbaliseerd worden.

Meer info op de website van de politie.

MB 2021 01 26 geconsolideerde versie .pdf625,7 Kb(pdf)

Verbod op niet-essentiƫle reizen 27 01 2021.pdf162 Kb(pdf)