Coronamaatregelen

Na arrest van de Raad van State herziet het Overlegcomité op 29 december 2021 haar voorwaarden voor de cultuur-, bioscoop- en evenementensector

Koninklijk Besluit van 29 december 2021 wijzigt het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 over de maatregelen om de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken.

Concreet gaat het om activiteiten in de cultuur-, bioscoop- en evenementensector die binnen georganiseerd worden, maar veilig kunnen plaatsvinden met een (zuiver) zittend, goed gespreid, beperkt en zwijgend publiek. En onder voorwaarden van het permanent dragen van een mondmasker en voldoende ventilatie. Het gebruik van het CST blijft verplicht vanaf 50 bezoekers. Met 200 bezoekers is de toegestane maximumcapaciteit bereikt.

De herstelde maatregelen treden op donderdag 30 december 2021 in werking. Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022.

Alle info via: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ2912/              

FAQ NL 30 december 2021.pdf760,3 Kb(pdf)

Het Overlegcomité van 22 december 2021 legt extra maatregelen op om de verspreiding van de COVID-19 virus tegen te gaan

Koninklijk besluit van 23 december 2021 wijzigt het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 over de maatregelen om de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken.
KB 2021 12 23.pdf442,9 Kb(pdf)

Deze nieuwe maatregelen treden op zondag 26 december 2021 in werking. Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022.

Alle info via: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2212/              


Publieke evenementen

Massa-evenementen, publiek toegankelijke evenementen, culturele en andere voorstellingen, en congressen binnen zijn verboden.

Publiek toegankelijke evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congressen buiten, in een niet-overdekte ruimte, zijn enkel toegelaten voor een publiek van maximum 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien volgende regels worden nageleefd:

 • een maximum van één bezoeker per 4 m² van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • de organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep;
 • het dragen van een mondmasker.

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten die buiten plaatsvinden in een niet-overdekte ruimte voor een publiek van minimum 100 personen en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, zijn toegelaten mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, indien volgende regels worden nageleefd:

 • een maximum van één bezoeker per 4 m² van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • wanneer 100 of meer bezoekers op eenzelfde moment aanwezig kunnen zijn, wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen;
 • het dragen van een mondmasker.

 

Markten en kermissen

Bezoekers van markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, mogen maximaal per twee ontvangen worden, kinderen tot en met twaalf jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegelaten voor zover deze personen behoren tot hetzelfde huishouden.

 

Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en evenementensector

De binnenruimten van inrichtingen of van onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve of evenementensector dienen te sluiten voor het publiek.

De binnenruimten van de volgende inrichtingen zijn gesloten voor het publiek:

 • de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden;
 • de pretparken;
 • de dierenparken en -tuinen;
 • de binnenspeeltuinen;
 • de trampolineparken;
 • de bowlingzalen;
 • de snooker- en biljartzalen;
 • de dartszalen;
 • de inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • de bioscopen;
 • de escape rooms;
 • de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

De binnenruimten van de volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen mogen geopend blijven:

 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • de musea;
 • de feest- en receptiezalen, en dit enkel voor huwelijken en uitvaarten;
 • de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.

 

Winkelen

In winkels en handelszaken gelden de volgende regels:

 • de consumenten mogen maximaal per twee worden ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegelaten voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • de onderneming of vereniging neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter;
 • een maximum van één consument per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten ofwel om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd wordt, ofwel om een groep te ontvangen;
 • indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten.

In de winkelcentra gelden de volgende regels:

 • de bezoekers mogen maximaal per twee worden ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;
 • een maximum van één bezoeker per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien.

 

Sport

De aanwezigheid van publiek is verboden tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen, zowel binnen als buiten. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan worden vergezeld door twee meerderjarige personen.

Cafésporten en kansspelen

Cafésporten en kansspelen op café zijn niet toegelaten.

Overnachtingen in het kader van activiteiten in georganiseerd verband

Overnachtingen in het kader van de in het koninklijk besluit toegelaten activiteiten in georganiseerd verband zijn verboden.

 

Telethuiswerk

De telethuiswerkverplichting blijft behouden. Per persoon mag maximaal één dag per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag een maximum van 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar op de plaatsen die worden opgesomd in het koninklijk besluit.

Op verzoek van de gemeenschappen wordt de mondmaskerplicht in het onderwijs voortaan opgenomen in het koninklijk besluit.

Het dragen van het mondmasker is vanaf zes jaar verplicht in de binnenruimten van scholen en onderwijsinstellingen en in de binnenruimten van de buitenschoolse opvang voor kinderen uit het lager onderwijs. De verplichting is niet van toepassing op de kinderen vanaf zes jaar of ouder die nog niet in het lager onderwijs gestart zijn, maar wel op de kinderen die jonger zijn dan zes jaar en al in het lager onderwijs gestart zijn. 

 

Op 26 november 2021 besliste het Overlegcomité om extra maatregelen op te leggen.

Alle info via: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.

Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen

Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.

Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

Handelsbeurzen

Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.

De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • Opsporen van hoogrisico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december. De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

KB 2021 11 27.pdf384,3 Kb(pdf)

Het koninklijk besluit van 27 november 2021 wijzigt het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 over de maatregelen om de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken.

 • Alle maatregelen treden zaterdag 27 november 2021 om 11 uur in werking, met uitzondering van de maatregelen over de evenementen en sportieve wedstrijden.
 • De maatregelen over de evenementen en de sportieve wedstrijden treden in werking  op 29 november 2021 om 7 uur.

Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. De epidemiologische omstandigheden worden nauwgezet opgevolgd en de maatregelen worden tijdens een nieuw Overlegcomité op 15 december 2021 geëvalueerd.


Overlegcomité van 17 november 2021 legt extra maatregelen op om de verspreiding van de COVID-19 virus tegen te gaan

Mondmaskers

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector;
 • in de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • op de plaatsen en in de inrichtingen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in de inrichtingen en op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het  samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket;
 • in discotheken en dancings, behalve wanneer de toegang wordt georganiseerd met gebruik van certificeerde negatieve zelftesten, en dit zodra het toepasselijke samenwerkingsakkoord dit toelaat.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).
Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, en dit voortaan vanaf tien jaar.

Telethuiswerk

Telethuiswerk wordt verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Tot en met 12 december 2021 mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag maximum 20% van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 13 december 2021 mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag dan maximum 40% van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Publieke evenementen

 • Publieke evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, zijn toegestaan tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket. Voor deze evenementen geldt dat wordt aanbevolen de social distancing na te leven; het dragen van het mondmasker is verplicht.  Het is niet langer mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.

 • Deze maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten kunnen voortaan enkel nog worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Ook in dit geval is het dragen van een mondmasker verplicht.

 • Organisatoren van publieke evenementen kunnen beslissen toepassing te maken van het Covid Safe Ticket, ook onder de drempels van 50 personen binnen en 100 personen buiten, mits de bezoekers daarvan voorafgaand worden geïnformeerd. Bovendien kunnen de deelstaten, gouverneurs en burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen.

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten zijn toegestaan zonder mondmasker tot 50 personen binnen en 100 personen buiten.

Deze maximale aantallen mogen worden overschreden wanneer alle aanwezigen vanaf tien jaar een mondmasker dragen, de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket zodra dit het toelaat, en de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

Alle maatregelen starten 20 november 2021 om 7 uur en gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen die niet werden gewijzigd, tot en met 28 januari 2022.
Het overlegcomité maakt begin januari een nieuwe evaluatie.

KB 2021 11 19.pdf5,6 Mb(pdf)

 

Het Overlegcomité van 26 oktober 2021 heeft extra maatregelen opgelegd om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan.

 

Uitbreiding mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van o.a. winkel(centra), zorginstellingen, schouwburgen, concertzalen, musea, cinema's, pretparken, indoor fitnesscentra en sportcentra, bibliotheken, erediensten en publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen.
De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.
 

Covid Safe Ticket

Voor publieke evenementen is een COVID Safe Ticket verplicht vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.
De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land. Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.
 

Telewerk

Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
 

Testbeleid

Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. De testcentra blijven voorlopig geopend tijdens de winterperiode.
 

Derde vaccinatieprik

Het Comité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren.

Maatregelen ministerieel besluit van 27 september 2021

Dit ministerieel besluit van 27 september 2021 wijzigt het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 over de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Dit gaat in vanaf 1 oktober 2021.

2021 09 27_MB.pdf416,7 Kb(pdf)

Verbaliseren indien nodig

De lokale politie van Grimbergen laat weten dat de sensibiliseringsperiode voorbij is. Bij inbreuken tegen de maatregelen, zal er geverbaliseerd worden.

Meer info op de website van de politie.