Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Zelf een evenement organiseren?

Opgelet! Voor alle evenementen op Grimbergs grondgebied geldt meldingsplicht. Een toelating kan je bekomen via het aanvraagformulier 'evenementen zonder feestbon' op het e-loket.

De locatie
Geef je een feest op het openbaar domein (straat, plein) dan moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.
Wij kijken dan samen met de politie of jouw straat verkeersvrij moet/kan gemaakt worden, of er bussen omgeleid moeten/kunnen worden, etc. Die vergunning kost niks.
Maar let op, je aanvraag kan geweigerd worden.

Organiseer je een groot evenement op een privaat domein (tuin, zaaltje, ontmoetingscentrum), dan heb je ook meldingsplicht bij de gemeente. Wij kunnen dan samen met de politie eventueel anticiperen op meer verkeer en eventuele geluidsoverlast.

Geef je een feest op een privaat domein (zaaltje, ontmoetingscentrum), dan moet je bij het lezen van het contract goed opletten wat je zelf nog allemaal in orde moet brengen. Bv Sabam, billijke vergoeding, verzekeringen.

Voedselveiligheid
Voor kleine straatfeesten waarbij de buren zelf voor elkaar koken zal er geen controle komen.
Als je winst maakt, en dus geld vraagt voor het eten, ook niet, zolang je als organisatie niet meer dan 5 keer per jaar zoiets organiseert.
Controle komt er als er iemand een voedselvergiftiging oploopt door de mosselen van jouw mosselsouper. Maar dan zal het voedselagentschap vooral proberen te traceren waar die mosselen vandaan kwamen.
Als je eten serveert op een buurt- of schoolfeest, houd je best wel rekening met een aantal hygiënevoorschriften

Verzekeringen
Bij buurtfeesten sluit je best een ‘burgerlijke aansprakelijkheid organisator of evenement’ af. Dat kan bij je makelaar.
Het bedrag hangt af van de aard van de activiteit, het aantal personen en de duur van je activiteit.
Als organisator van een buurt- of schoolfeest kan je voor een ongeval op dat feest aansprakelijk worden gesteld. In dat geval moet je opdraaien voor de schade van de slachtoffers. Met een organisatorenverzekering kan je je dus indekken tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Muziek
Als je muziek speelt op een feest moet je rekening houden met de geldende geluidsnormen en moet je Sabam en billijke vergoeding betalen.
Bij Sabam betaal je voor de componisten van muziekstukken.
De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.
Je Sabam-aangifte kan je online doen
En de billijke vergoeding vraag je aan.