Cultuurraad en Cultuurforum

Doelstelling:

De cultuurraad is het advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over het cultuurbeleid van de gemeente Grimbergen.

In het cultuurforum vinden overleg en samenwerking tussen de aangesloten verenigingen plaats. De uitwisseling van ervaring en ideeën zijn daarbij belangrijk. 

De cultuurraad is een actieve partner en een belangrijk instrument in het cultuurbeleid van de gemeente.

Hier kan u de statuten downloaden van de cultuurraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 april 2019.

Samenstelling:

Voorzitter: Patrick De Groef

Secretarissen: Ria Turcksin - Alena Vandenbussche

Penningmeester: Erik Van Hemelrijck