Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Cultuurraad

De cultuurraad is het advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het cultuurbeleid van de gemeente Grimbergen. Daarnaast stimuleert hij overleg en samenwerking tussen de aangesloten verenigingen, en de uitwisseling van evaringen en ideeën.

De cultuurraad is een actieve parner en een belangrijk instrument in het cultuurbeleid van de gemeente.

Contactadres :
Cultuurraad Grimbergen
Prinsenstraat 3
1850 GRIMBERGEN
cultuurraad@grimbergen.be


Bestuur van de Cultuurraad


Huishoudelijk Reglement Cultuurraad