Daalstraat: werken door ALONCO AANNEMINGEN in opdracht van de Gemeente Grimbergen in de Daalstraat tussen de nummers 160 - 164. Vanaf 24/04/23 t.e.m. 3/05/23

In opdracht van de Gemeente Grimbergen dienen er rioleringswerken uitgevoerd te worden in de Daalstraat tussen de nummers 160 - 164. De werkput is gelegen in de rijbaan.  

De Daalstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen de nummers 160 - 164. De overige weggedeelten van de Daalstraat zullen enkel toegankelijk blijven voor plaatselijk verkeer.

Alle aangelanden zullen op 19/04/23 een bewonersbrief ontvangen van de aannemer.

Op de bijgevoegde foto kan u de omleidingsroute terugvinden.