De nieuwe rode restafvalzakken zijn verplicht vanaf 1 juli 2021

De oude restafvalzakken kan u gebruiken tot 30 juni. Niet-gebruikte restafvalzakken kan u vanaf 1 juli omruilen tegen nieuwe zakken na afspraak aan de omruilpunten.

Het was even wachten op de productie van de nieuwe rode huisvuilzakken. De oude restafvalzakken kan u nog gebruiken tot 30 juni. Daarna worden alleen de nieuwe rode zakken opgehaald. 

Niet-gebruikte en propere rode restafvalzakken kunt u omruilen vanaf 1 juli tot 31 oktober 2021 na afspraak.
De niet-gebruikte en propere zakken kan u per rol of per stuk omruilen. 


Overstap naar nieuwe rode huisvuilzakken

Om in regel te zijn met de Vlarem wetgeving die ons wordt opgelegd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) moeten vanaf 1 juli 2021 alle huisvuilzakken bestaan uit minstens 80% gerecycleerde plastics. De bestaande blauwe PMD-zak en de witte GFT-zak voldoen reeds aan deze voorwaarde en kunt u ongehinderd gebruiken. Maar de rode restafvalzak is niet conform de wetgeving. Deze restafvalzak wordt vervangen door een nieuwe rode huisvuilzak bestaande uit recycleerbaar materiaal. Dit recycleerbaar materiaal is iets roder van kleur en voelt anders aan qua structuur.

Door de zeer late levering van de nieuwe huisvuilzakken door de producent, duurde het even voor alle verkooppunten de nieuwe goedgekeurde rode restafvalzak konden aanbieden.

Omruilen oude restafvalzakken na afspraak

Hebt u nog oude rode huisvuilzakken? U kan deze zeker nog gebruiken tot 30 juni 2021. Vanaf 1 juli kan u alleen nog de nieuwe restafvalzakken gebruiken
Wel kan u de niet-gebruikte restafvalzakken omruilen tegen nieuwe huisvuilzakken. Omruilen kan vanaf 1 juli tot 31 oktober 2021 na afspraak op vastgestelde tijdstippen.
Doordat de nieuwe restafvalzakken pas vanaf half april beschikbaar zijn, is het niet voor alle inwoners haalbaar om de zakken tijdig op te gebruiken. Het gemeentebestuur besliste daarom dat u ook niet-gebruikte en propere zakken per stuk kunt omruilen.

Omruilpunten:

  • Gemeentelijke loods, Humbeeksesteenweg 245, 1850 Grimbergen, na afspraak tel. 02 257 25 90  -  2de en 4de woensdag van de maand
  • Gemeentehuis aan het onthaal, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, na afspraak tel.02 260 11 12  -  2de en 4de donderdag van de maand
  • Sociaal Huis aan het onthaal, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen, na afspraak tel. 02 267 15 05   - 2de en 4de donderdag van de maand

We raden iedereen aan om zoveel mogelijk de oude zakken op te gebruiken voor 30 juni 2021. 

Gepubliceerd op vrijdag 9 apr. 2021 om 8.45 u.