Definitieve vaststelling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De volgende documenten kunnen bij de gemeente Grimbergen digitaal geraadpleegd worden (enkel op afspraak):

  • de Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer  (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257), bij de gemeenten en op hun website.

Hebt u een vraag?  

Contacteer het Departement Omgeving: 

  • 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.) 
  • stikstof@vlaanderen.be