Definitieve vaststelling: rooilijnplan Gemeenteplein en grafisch plan gedeeltelijke opheffing buurtweg nr. 14

Bekendmaking:
Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan GEMEENTEPLEIN
 

Het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Grimbergen brengt overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021 het gemeentelijk rooilijnplan Gemeenteplein definitief vaststelde.

Inzage vanaf 20 december 2021
Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling en het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage op het gemeentehuis van de Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen

GR 16 12 2021 - Gemeenteplein.pdf761,6 Kb(pdf)

BIJLAGE 3 - Def. rooilijnplan Gemeenteplein.pdf1,6 Mb(pdf)

Bekendmaking:
Definitieve vaststelling grafisch plan over GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN BUURTWEG NR 14

Het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Grimbergen brengt overeenkomstig artikel 22 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 16 december 2021 het grafisch plan houdende gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 14 definitief vaststelde.

Inzage vanaf 20 december 2021
Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling en het grafisch plan liggen ter inzage op het gemeentehuis van de Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.

GR 16 12 2021 buurtweg nr. 14.pdf745,7 Kb(pdf)

 BIJLAGE 3 - Def. grafisch plan opheffing buurtweg nr. 14.pdf3,4 Mb(pdf)

Gepubliceerd op dinsdag 21 dec. 2021 om 16.06 u.