Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Detailhandelsplan

Grimbergen liet recent een commercieel-strategisch plan voor de detailhandel opmaken.
Het is voor onze gemeente immers belangrijk dat ze voldoende aandacht heeft voor en streeft naar een goed functionerende detailhandel in de diverse handelskernen van de gemeente en in de deelgemeenten.
Detailhandel zorgt voor uitstraling, werkgelegenheid en comfort voor de inwoners.
Een goed functionerende kleinhandel in een gemeente is het gevolg van een ruimtelijk-economisch evenwicht tussen vraag en aanbod.
Het nastreven van dit evenwicht is een delicate oefening die afhangt van verschillende zaken, zoals aangeboden assortimenten, bereikbaarheid, inrichting van het openbaar domein, ...
De opmaak van ons detailhandelsplan gebeurde via een gerichte analyse en een deskundig advies met betrekking tot de gewenste economische en ruimtelijke ontwikkeling van de detailhandel in Grimbergen. Dit commercieel-strategisch plan zal voor de eerstkomende 10 à 15 jaar het kader vormen om een proactief detailhandelsbeleid uit te werken. Zowel kleinhandel (van klein- tot grootschalig en van onafhankelijke zaken tot ketenwinkels), horeca als persoonlijke diensten (kappers, banken, interim- en reisbureaus, ...) werden in de studie meegenomen.
Er zal gezocht worden naar marktconforme mogelijkheden en concrete acties om de dynamiek in het detailhandelsgebeuren in Grimbergen te stimuleren.

De opmaak van het detailhandelsplan resulteerde in 2 documenten:
De analyse van het handelsgebeuren
De visie op de toekomst van het handelsgebeuren.

Klik hier om de analyse te downloaden

Klik hier om de visie te downloaden