De gemeentelijke diensten zijn gesloten opwoensdag 15 augustus


Recyclagepark (containerpark) Strombeek-Bever
op dinsdag 21 augustus open van 10 tot 11 uur (laatste bezoeker om 10.45) en van 12.30 tot 16.30 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad.
Het Lokaal Overleg brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. De voornaamste partners zijn alle (zelfstandige en gesubsidieerde) kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur enz. Als afgevaardigden in het Lokaal Overleg kunnen zij hun stem laten horen. Zo geven zij mee kleur aan de toekomst van de kinderopvang in hun gemeente.
Het LOK heeft bovendien de bevoegdheid om, op vraag of op eigen initiatief, advies te verlenen aan het lokaal bestuur over alles wat betrekking heeft op kinderopvang. Op die manier heeft het LOK de kracht om mee vorm te geven aan het lokaal beleid inzake kinderopvang.

Meer weten? voorzitter LOK : Hans Leenders, hans.leenders@pandora.be