Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad.
Het Lokaal Overleg brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. De voornaamste partners zijn alle kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het gemeentebestuur enz. Als afgevaardigden in het Lokaal Overleg kunnen zij hun stem laten horen. Zo geven zij mee kleur aan de toekomst van de kinderopvang in hun gemeente.
Het LOK heeft bovendien de bevoegdheid om, op vraag of op eigen initiatief, advies te verlenen aan het lokaal bestuur over alles wat betrekking heeft op kinderopvang. Op die manier heeft het LOK de kracht om mee vorm te geven aan het lokaal beleid inzake kinderopvang.

Meer weten? voorzitter LOK : Joris Ermens, Jorisermens@gmail.com