Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Duurzame ontwikkeling in de praktijk

Duurzame ontwikkeling heeft hetzelfde uitgangspunt als Gallilei honderden jaren geleden: onze aarde is rond. Nogal voor de hand liggend, vind je niet? Maar dat betekent ook dat onze planeet grenzen heeft en niet kan groeien. Haar draagkracht, haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt. Het tweede uitgangspunt van duurzame ontwikkeling is dat ook de mens limieten heeft. Teveel sociale druk, stress, vervreemding en/of milieuvervuiling maakt ongezond. Ten derde staat in een duurzame ontwikkeling de economie in functie van de samenleving en niet andersom.

Duurzame Ontwikkeling heeft oog voor de limieten van de aarde, sociale rechtvaardigheid en houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van de bevolking.

Noodzaak van een duurzaamheidstransitie

Waarom is een dergelijke verandering nodig? Wij mensen leggen steeds meer beslag op de aarde. Om te leven en te consumeren zoals wij Belgen, zou de mensheid drie planeten nodig hebben. En die hebben we niet. Daardoor verbruiken en vervuilen we meer dan de aarde aankan. En stilaan beginnen we dat te voelen.

Door de uitstoot van broeikasgassen stijgen de temperaturen wereldwijd en nemen extreme weersomstandigheden toe. En wie hoopt dat de klimaatsverandering in België voor een Middellands-Zeeklimaat zal zorgen, komt bedrogen uit. Wetenschappelijke gegevens leren ons dat de laatste decennia de gemiddelde temperatuur in België niet alleen is gestegen, maar ook dat het meer regent. België wordt dus warmer én natter. Volgens de huidige berekeningen zal de klimaatsverandering wereldwijd 4 miljard mensen treffen, ofwel 60 % van de wereldbevolking. En nog schrijnender is dat de landen in het zuiden het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde, maar wel het zwaarst worden getroffen door de gevolgen. Binnen deze landen maar ook bij ons zijn de armste bevolkingsgroepen het kwetsbaarst.

Behalve de opwarming van de aarde worden natuurlijke hulpbronnen ook schaarser. Wist je dat de Spaanse stad Barcelona nu al extra drinkwater met schepen aanvoert? Of brandstof: de prijzen die je vandaag aan de pomp betaalt zijn een voorbode van een stijgend tekort. Steeds meer mensen, ook in België komen in financiële problemen en kunnen hun brandstoffactuur niet meer betalen. En zo lijken milieuproblemen de kloof tussen arm en rijk, hier en het Zuiden, te versterken.

We kunnen ervoor zorgen dat de gevolgen van klimaatsverandering beheersbaar zijn. Er zijn duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. We kunnen onze consumptie aan de nieuwe noden aanpassen. Maar dan moeten we vandaag kiezen voor een duurzame toekomst.

Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud van de planeet en voor een rechtvaardigere verdeling van rijkdommen tussen mensen hier, ginder, nu en later.

Wat kan je zelf doen?

In de eerste plaats is duurzame ontwikkeling de verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten met z‘n allen minder broeikasgassen produceren, en onze ecologische voetafdruk (onze belasting op de aarde) verminderen. Dat kan op verschillende manieren:
􀀹 ga thuis op een efficiënte manier met energie en water om;
􀀹 doe de nodige investeringen om je huis goed te isoleren en om gebruik te maken van zonne-energie;
􀀹 let op je voeding: eet lokale, seizoengebonden groenten en eet minder vlees;
􀀹 laat je auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de fiets, of neem de trein.

Een goede start is om zelf je ecologische voetafdruk te berekenen op www.ecolife.be. Zo kom je te weten hoeveel je gemiddeld consumeert, en je krijgt er bovendien heel wat tips over hoe je je ecologische voetafdruk kan verkleinen. Ook in onze gemeente worden geregeld acties hieromtrent georganiseerd. Houd zeker ons gemeentelijk infoblad steeds in het oog om hiervan op de hoogte te zijn.

Meer info over duurzame ontwikkeling of over concrete projecten vind je ook op de website van het Steunpunt Lokale Agenda 21 www.sla21.be of Tandem www.tandemweb.be.