Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Economie Nieuws

WINNAARS ACTIE ZO DICHTBLIJ 2017

Winnaars waardebon € 50
Piet Delaey
Myriam Deporte
Willy Coox
Veerle Herbots
Edward Cloet
An Keymolen
Maurice Rummens
Walter De Smedt
Chris Heyvaert
Edith Rottiers

Winnaar waardebon € 250
Tinne Cauwenberghs


Op de Grimbergse gemeenteraad van 1 juni werd een subsidiereglement goedgekeurd die handelaars ondersteunt die instappen in een digitaal platform


Schepen van lokale economie en nieuwe media Kevin Vleminckx: “Als gemeente willen we onze handelaars ten volle ondersteunen. Na heel wat studies de afgelopen jaren, bleek dat het verenigen van handelaars en hen te helpen bij de opstart naar digitalisering het belangrijkste waren om mee te kunnen met deze dynamische tijden. Vanuit de middenstand groeide de idee om zich digitaal te verenigingen. Als gemeente willen we deze nieuwe vorm van samenwerking ondersteunen met een mooie subsidie voor elke handelaar die in zo‘n digitaal platform stapt."

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de handelaar instappen in een digitaal platform. Dit moet minstens een klantenkaart-systeem bevatten en een gemeentebreed getrouwheidssysteem waar gemeente, verenigingen en andere organisaties voordelen kunnen aan koppelen. Jaarlijks kan elke Grimbergse handelaar een subsidie van maximaal 50% van de instapprijs met een maximum van 300 euro terugkrijgen.

"Door het financieel ondersteunen van handelaars die instappen in het digitaal platform wil de gemeente zo snel mogelijk een groot aantal ondernemingen laten intekenen in een digitaal platform. Op die manier wordt een digitaal platform ook aantrekkelijker voor de consument en is de data waarover de gemeente zal kunnen beschikken representatief en dus ook waardevol en bruikbaar” aldus een fiere schepen van nieuwe media en lokale economie.
ZELFSTANDIGHEDEN IN MOEILIJKHEDEN VINDEN IN GRIMBERGEN KOSTELOOS DESKUNDIG ADVIES EN BEGELEIDING

Zelfstandigen kampen met moeilijkheden, zoals iedereen die beroepsactief is.
Alleen zelfstandigen dragen daarbij het risico dat hun inkomen uitblijft, hoe hard ze ook werken, of zelfs dat hun vermogen aangetast wordt omwille van hun beroep. Dat zijn moeilijkheden waar het OCMW en gemeentebestuur, samen met Dyzo, een antwoord wil op bieden.

Moeilijkheden kunnen opduiken terwijl de zaak nog volop draait, bijvoorbeeld omdat een belangrijke klant niet betaalt, en dan richt Dyzo zich voornamelijk op de zaak om die leefbaar te houden en een doorstart te vergemakkelijken.
De moeilijkheden worden heel erg zichtbaar als ze de zaak tot een stopzetting dwingen, bijvoorbeeld bij faillissement. Dan is de zaak wel weg, maar blijft de zelfstandige over met een massa vragen.
Dyzo werkt dan aan het verzachten van de ergste gevolgen, voor de zelfstandige en zijn/haar gezin. Na een gedwongen stopzetting leeft bij een meerderheid van de zelfstandigen de ambitie om opnieuw zo zelfstandig mogelijk beroepsactief te worden. Dyzo ondersteunt de herstart door drempels weg te werken en mogelijkheden te suggereren.

De aanpak van Dyzo is integraal en kosteloos voor de ondernemer die er beroep op doet.
Vanaf januari 2017 gaan het gemeentebestuur en het OCMW een samenwerking aan met Dyzo.
Maandelijks vindt er een zitdag plaats alternerend in het OCMW Grimbergen en het OCMW Wemmel.
Data eerstkomende zitdagen:

Grimbergen van 16u30-18u30 (CC strombeek)

Donderdag 13/4/2017
Donderdag 8/6/2017

Wemmel van 16.30 – 18.30, (Residentie Geurts)

Dinsdag 17/01/2017
Dinsdag 21/03/2017
Dinsdag 16/05/2017

Meer info:
www.dyzo.be , info@dyzo.be of 0800/11106
OCMW Grimbergen, Sophie Vrijdags, tel. 02 272 49 64
Gemeente Grimbergen, Katrien Van Aken, tel. 02 260 12 92